Bent u of dreigt u binnenkort dakloos te worden? Neem dan contact op het met Samenlevingsloket via telefoonnummer 077 – 474 92 92. Een medewerker van het Samenlevingsloket kijkt samen met u welke hulp nodig is en welke mogelijkheden voor u het meest passend zijn.

Wanneer kan ik mij melden?

U kunt bij het Samenlevingsloket terecht voor ondersteuning bij dakloosheid als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • legaal in Nederland verblijft
  • (binnenkort) dakloos bent
  • geen (vaste) slaapplek heeft

Spoedsituatie

Heeft u nu een hulpvraag, maar is het Samenlevingsloket gesloten? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang van Moveoo via telefoonnummer 088-3379079 (Deze link gaat naar een andere website).

Samenwerking Moveoo en Leger des Heils

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken we samen met Moveoo (Deze link gaat naar een andere website)en het Leger des Heils (Deze link gaat naar een andere website). Moveoo voert de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld  uit. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Veilig Thuis bij huiselijk geweld

Iedereen kan zich bij Veilig Thuis melden wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis zal met u nagaan hoe uw veiligheidssituatie is en welke mogelijkheden u hebt om te komen tot een veilige situatie. Indien u opvang nodig heeft zal er met u een veilige plek gezocht worden.

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-2000. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.