De gemeente werkt samen met de kernoverleggen voor het mogelijk maken van:

  • Effectieve communicatie met inwoners
  • Initiatieven uit de gemeenschap
  • Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij planvorming
  • Het verkleinen van de afstand tussen gemeente en inwoners

Taken kernoverleg

De 3 kernoverleggen zorgen voor:

  • De leefbaarheid van de kern en het daartoe behorende buitengebied;
  • Het regelmatig peilen van wensen en knelpunten bij inwoners en het doorgeven van deze wensen en knelpunten aan de gemeente;
  • Het gevraagd en ongevraagd advies gegeven over gemeentelijke plannen en beleid;
  • Het realiseren van projecten waarvoor het kernoverleg jaarlijks budget ontvangt.

Opbouwwerk Synthese Welzijnswerk

De gemeente en het opbouwwerk van Synthese Welzijnswerk ondersteunen de 3 kernoverleggen. Opbouwwerk is een steun in de rug voor alle initiatieven uit de gemeenschap. Heeft u een idee voor de gemeenschap, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Neem dan contact op met een van de opbouwwerkers via de website van Synthese. 

Wilt u meer informatie over kerngericht werken? Neem dan contact op met de kerncoördinator van de gemeente via telefoonnummer 077 – 474 92 92. U kunt ook een e-mail sturen naar info@beesel.nl.

Contactgegevens kernoverleggen

Kernoverleg Beesel en haar Toekomst

Heldens van de Mortellaan 39
5954 CM Beesel

Telefoonnummer: 06 47386375
E-mail: info@beeselenhaartoekomst.nl
Website: www.beeselenhaartoekomst.nl (Deze link gaat naar een andere website)        

Kernoverleg Offenbeek

Postbus 4619
5953 ZG  Reuver

E-mail: info@kernoffenbeek.nl
Website: www.kernoffenbeek.nl (Deze link gaat naar een andere website)
Facebook: @kernoffenbeek.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Kernoverleg Reuver

Postbus 4621
5953 ZG Reuver

E-mail: info@kernoverlegreuver.nl
Website: www.kernoverlegreuver.nl (Deze link gaat naar een andere website)
Facebook: @KernoverlegReuver (Deze link gaat naar een andere website)