De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd. We veroordelen deze aanval ten scherpste. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. De situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Europa volgen we nauwlettend. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld.
De inwoners van Oekraïne, hun familie en vrienden in Nederland, inwoners van Rusland die tegen de oorlog zijn en alle andere mensen die getroffen zijn door de oorlog wensen we veel sterkte met deze enorm moeilijke situatie. We denken aan u. Laten we hopen op recht, vrede en rust.

Op dit moment ontvangen we veel vragen van inwoners over de mogelijkheid om hulp te bieden aan de Oekraïners. Het is ontzettend hartverwarmend om te zien dat onze gemeenschap haar steentje wil bijdragen. Voor vragen over hulp aan Oekrainers is VluchtelingenWerk Nederland het aanspreekpunt. Deze organisatie heeft hiervoor een landelijk platform www.nederlandvoorvluchtelingen.nl ingesteld. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de situatie in Oekraïne.

Informatie voor vluchtelingen

RefugeeHelp is het online startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal. De website is samen met Oekraïense vluchtelingen ontwikkeld. Ze kunnen er terecht voor zaken als openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs, werk, zorg voor huisdieren, en het vinden van (sport)activiteiten. Ook verwijst Refugeehelp naar relevante organisaties en initiatieven.
De telefonische hulplijn is bereikbaar via 020 - 300 7000.
Elke dag tussen 9.00 en 19.00 uur.

Vluchtelingen kunnen bij praktische vragen via WhatsApp een bericht sturen naar het Rode Kruis via telefoonnummer 06 - 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Iemand van de Rode Kruis Informatielijn neemt zo snel mogelijk contact op in de gewenste taal.

Informatie voor ondernemers

Bent u ondernemer en doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Dan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Veelgestelde vragen

Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld. Heeft u een vraag en stat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen? Stel uw vraag dan via samenvooroekraine@beesel.nl

Hulp aanbieden

Wat kan ik doen?

Op het platform nederlandvoorvluchtelingen.nl komen steeds meer initiatieven en aanbod. Ook kunnen mensen via het platform laten horen dat zij Oekraïense en andere vluchtelingen een warm hart toedragen. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld een gelddonatie, het downloaden van een poster om op uw raam te plakken of het doen van vrijwilligerswerk.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Dat kan via Giro 555. Op https://giro555.nl/ staat meer informatie over hoe u dit kunt doen en wat er met uw donatie gebeurt.

Ik wil hulpgoederen aanbieden. Aan welke spullen is behoefte?

Wilt u hulpgoederen aanbieden dan kunt u daarvoor terecht bij initiatieven die daarvoor zijn opgestart. Op vluchtelingenwerk Nederland vindt u daar meer informatie over. Ook kunt u een financiële bijdrage leveren via giro 555. Op https://giro555.nl/ staat meer informatie over hoe u dit kunt doen en wat er met uw donatie gebeurt.

Vluchtelingen opvangen

Bij wie kan ik terecht als ik vluchtelingen in huis wil nemen?

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen terecht bij Vluchtelingenwerk. Deze organisatie heeft een website geopend om initiatieven hiervoor samen te brengen. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen.
Als u zelf vluchtelingen onderdak wilt bieden, kunt u zich ook aanmelden als gastgezin via https://takecarebnb.org/.

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. Zo kunnen we in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning. Laat het weten via samenvooroekraine@beesel.nl.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor het opvangen van vluchtelingen.

Als ik een vluchteling uit Oekraïne in huis neem, moet ik daar dan melding van maken bij de gemeente? 

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. Zo kunnen we in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning. Laat het weten via samenvooroekraine@beesel.nl.

Als ik een vluchteling uit Oekraïne in huis neem, wat betekent dit dan voor mijn uitkering of huurtoeslag?

De opvang van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor eventuele (bijstands)uitkeringen die het gastgezin ontvangt. De uitkeringsgerechtigde dient wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden dat hij/zij een vluchteling in huis heeft. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de vluchteling dienen eveneens te worden gemeld.

Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem? Krijgen Oekraïense vluchtelingen een vergoeding?

De Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het leefgeld wordt per maand uitgekeerd.
Het bedrag is € 260 per maand. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag van € 215 per volwassene en € 55 per kind. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. De vluchteling en het gastgezin kunnen hierover samen afspraken maken. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding.

Het eerste leefgeld wordt verstrekt bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Op dit moment richten wij een proces in om betaling van het leefgeld zo spoedig mogelijk te automatiseren.

Oekraïense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld tot het moment dat zij werk hebben gevonden. Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 4749292 of e-mail budgetbeheer@beesel.nl.

Hoe informeer ik vluchtelingen over de sirenes elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur?

Op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden in Nederland de sirenes getest. Bij de Oekraïense mensen, die zijn gevlucht uit een oorlogsgebied, kan dit mogelijk een reactie geven. De onderstaande Oekraïense tekst kunt u gebruiken om de mensen die bij u verblijven hier op voor te bereiden.

Каждый первый понедельник каждого месяца в 12.00 в Нидерландах проводится проверка работы воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее помещение и закрыть окна и двери.

Verblijf en opvang Oekraïners in gemeente Beesel

In tegenstelling tot andere vluchtelingen mogen Oekraïense vluchtelingen zonder visum legaal in Nederland blijven. Daarom is het voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Toch hebben ze wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Om die reden is het organiseren van de opvang van Oekraïners op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. De komende tijd maakt de overheid met de hulporganisaties afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Wat is de taak van de gemeente Beesel?

De belangrijkste taak van de gemeente Beesel met betrekking tot Oekraïense Vluchtelingen is op dit moment het in kaart brengen van geschikte opvanglocaties. Dit doen wij samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord. De gemeenten zorgen voor de opvanglocaties en de veiligheidsregio’s voor de coördinatie. Hoofdtaak is om een veilig thuis te bieden aan mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen, met alle zorgen van dien. Daarom ligt de prioriteit bij locaties waar Oekraïense vluchtelingen op een goede manier voor langere tijd kunnen verblijven; met goede voorzieningen die ook de ruimte bieden om even rustig op adem te kunnen komen.

Als u als particulier huisvesting wilt aanbieden kunt u dat doen via https://takecarebnb.org/.
Daarnaast ontvangt de gemeente veel vragen van inwoners en ondernemers over het bieden van hulp. Op deze website proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Hoeveel vluchtelingen gaat / moet de gemeente Beesel opvangen?

Dat is op dit moment nog niet exact bekend voor de gemeente Beesel. De taak voor de Veiligheidsregio Limburg Noord vanuit de Rijksoverheid is om 2.000 opvangplekken te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar werkt de gemeente Beesel aan mee.

Zijn er al vluchtelingen opgevangen in gemeente Beesel?

Eén van de locaties van de De Zorggroep bij Bösdael, genaamd Forum, is aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Beesel. Hier is plek voor maximaal 23 personen. Vanaf maandag 11 april zijn er in de Innofabriek nog 6 kamers voor maximaal 20 personen gereed.  

Op dit moment biedt de gemeente Beesel buiten particuliere initiatieven vooralsnog onderdak aan 14 vluchtelingen.

Moeten Oekraïners zich melden/registreren bij de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit die langer in in Beesel verblijven kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Gaan de Oekraïnse kinderen naar school?

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs, net als Nederlandse kinderen. Het is in de eerste plaats van belang dat kinderen tot rust komen als ze net in Nederland zijn aangekomen. In overleg met de scholen wordt bekeken hoe zij het beste onderwijs kunnen krijgen.
Ook kunnen Oekraïense kinderen meedoen met activiteiten van een (sport)vereniging en zij mogen ook lid worden. Ze ontvangen leefgeld en dat geld kunnen ze gebruiken om contributie en/of andere kosten te betalen. Dit geldt ook voor volwassenen. Individueel wordt er bekeken wat betreffende kinderen/gezinnen nodig hebben.

Werken

Mogen Oekraïners al werken zodra ze in Nederland zijn?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Sinds 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.
Om te kunnen werken, hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Voor de werkgever
Een werkgever kan een Oekraïense vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 is er geen werkvergunning meer nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.
Op de website werk.nl vindt u meer informatie over de meldplicht. Daar vindt u ook het meldingsformulier en de voorwaarden. Voor vragen kunt u bellen met UWV via telefoonnummer 088 - 898 20 70 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Mogen Oekraïense vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen werkvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Op de website Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.

Mogen Oekraïense vluchtelingen stage lopen?

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Wel moet een overeenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Zorg

Welke zorg is beschikbaar voor Oekraïners? Kunnen zij bijvoorbeeld naar de (huis)arts?

Indien een Oekraïense gast medische zorg nodig heeft in Nederland en nog niet verzekerd is, worden de kosten van zorg vergoed als het gaat om zorg die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. De vergoeding komt uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op www.zorgverzekeringslijn.nl (ook in het Engels en Oekraïens).

Wat doet het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in relatie tot deze vluchtelingen?

De meeste Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa reizen. De opvang wordt daarom niet geregeld door het COA, maar door de Veiligheidsregio's.

Overige vragen

Maakt u zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en bent u bang of angstig hierover?

Praat erover met familie, vrienden of bekenden. Probeer daarbij zoveel mogelijk uw dagelijkse routine aan te houden.
Mocht u er alleen of met de mensen om u heen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Stichting MIND Korrelatie, hier staan psychologen u gratis te woord en kunnen u doorverwijzen indien nodig.
Bij De Luisterlijn kunt u uw verhaal kwijt bij een getrainde vrijwilliger. De Luisterlijn is 24 uur per dag en zeven dagen in de week te bereiken op nummer 088-0767 000.

Hoe praat ik met mijn kinderen over de situatie in Oekraïne?

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips over hoe u het beste met uw kinderen kunt praten over de situatie in Oekraïne.

Ik wil me vrijwillig inzetten als tolk. Kan dat?

Er is een vrijwilligersinitiatief opgezet voor de Oekraïense vluchtelingencrisis. Hierbij vertalen Oekraïense en/of Russische sprekers - met kennis van andere talen – via het internet. Het doel hiervan is assisteren en begeleiden van vluchtelingen bij essentiële behoeften. Het gaat hier om meertalige burgers, géén professionele vertalers of tolken. Kijk voor meer informatie en om u te registreren op dit platform.