De oorlog in Oekraïne is nog steeds bezig. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. Op deze website vindt u veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Informatie voor vluchtelingen

RefugeeHelp (Deze link gaat naar een andere website)is het online startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal. De website is samen met Oekraïense vluchtelingen ontwikkeld. Ze kunnen er terecht voor zaken als openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs, werk, zorg voor huisdieren, en het vinden van (sport)activiteiten. Ook verwijst Refugeehelp naar relevante organisaties en initiatieven.
De telefonische hulplijn is bereikbaar via 020 - 300 7000.
Elke dag tussen 9.00 en 19.00 uur.

Vluchtelingen kunnen bij praktische vragen via WhatsApp een bericht sturen naar het Rode Kruis via telefoonnummer 06 - 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Iemand van de Rode Kruis Informatielijn neemt zo snel mogelijk contact op in de gewenste taal.

Informatie voor ondernemers

Bent u ondernemer en doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Dan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (Deze link gaat naar een andere website)

Veelgestelde vragen

Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld. Heeft u een vraag en staat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen? Stel uw vraag dan via info@beesel.nl.

Hulp aanbieden

Wat kan ik doen?

RefugeeHelp (Deze link gaat naar een andere website) is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

Ik wil hulpgoederen aanbieden. Aan welke spullen is behoefte?

Wilt u hulpgoederen aanbieden dan kunt u daarvoor terecht bij initiatieven die daarvoor zijn opgestart, te vinden op www.refugeehelp.nl. Op vluchtelingenwerk Nederland vindt u daar meer informatie over.

Vluchtelingen opvangen

Bij wie kan ik terecht als ik vluchtelingen in huis wil nemen?

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen terecht bij Vluchtelingenwerk (Deze link gaat naar een andere website).
Als u zelf vluchtelingen onderdak wilt bieden, kunt u zich aanmelden als gastgezin via https://takecarebnb.org/ (Deze link gaat naar een andere website).

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. Zo kunnen we in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning. Laat het weten via info@beesel.nl.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor het opvangen van vluchtelingen. (Deze link gaat naar een andere website)

Als ik een vluchteling uit Oekraïne in huis neem, moet ik daar dan melding van maken bij de gemeente?

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. Zo kunnen we in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning. Laat het weten via info@beesel.nl.
Vluchtelingen zelf moeten zich melden bij de gemeente om zich te laten registeren in de BRP.

Als ik een vluchteling uit Oekraïne in huis neem, wat betekent dit dan voor mijn uitkering of huurtoeslag?

De opvang van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor eventuele (bijstands)uitkeringen die het gastgezin ontvangt. De uitkeringsgerechtigde dient wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden dat hij/zij een vluchteling in huis heeft. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de vluchteling dienen eveneens te worden gemeld.

Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem? Krijgen Oekraïense vluchtelingen een vergoeding?

De Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het leefgeld wordt per maand uitgekeerd.

Het eerste leefgeld wordt verstrekt bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP).

Oekraïense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld tot het moment dat zij werk hebben gevonden. Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 4749292 of e-mail budgetbeheer@beesel.nl.

Hoe informeer ik vluchtelingen over de sirenes elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur?

Op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden in Nederland de sirenes getest. Bij de Oekraïense mensen, die zijn gevlucht uit een oorlogsgebied, kan dit mogelijk een reactie geven. De onderstaande Oekraïense tekst kunt u gebruiken om de mensen die bij u verblijven hier op voor te bereiden.

Каждый первый понедельник каждого месяца в 12.00 в Нидерландах проводится проверка работы воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее помещение и закрыть окна и двери.

Verblijf en opvang Oekraïners in gemeente Beesel

In tegenstelling tot andere vluchtelingen mogen Oekraïense vluchtelingen zonder visum legaal in Nederland blijven. Daarom is het voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Toch hebben ze wel opvang en voorzieningen nodig. Om die reden is het organiseren van de opvang van Oekraïners op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen.

Verschil asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen
Een asielzoeker is iemand die uit eigen land gevlucht is en asiel (bescherming) aanvraagt in een ander land. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor opvang van deze groep in asielzoekerscentra (azc’s). Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dan wordt deze ‘statushouder’. Gemeenten moeten zorgen dat deze statushouders een woning krijgen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een aparte status door de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt onder andere in dat ze, zonder asielprocedure, tijdelijk recht hebben op huisvesting, zorg en leefgeld als ze zijn ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Niet het COA, maar de veiligheidsregio’s en gemeenten hebben de opdracht te zorgen voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Wat is de taak van de gemeente Beesel?

De belangrijkste taak van de gemeente Beesel met betrekking tot Oekraïense Vluchtelingen is het aanbieden van geschikte opvanglocaties. Dit doen wij samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord. De gemeenten zorgen voor de opvanglocaties en de veiligheidsregio’s voor de coördinatie. Hoofdtaak is om een veilig thuis te bieden aan mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen, met alle zorgen van dien. Daarom ligt de prioriteit bij locaties waar Oekraïense vluchtelingen op een goede manier voor langere tijd kunnen verblijven; met goede voorzieningen die ook de ruimte bieden om even rustig op adem te kunnen komen.

Als u als particulier huisvesting wilt aanbieden kunt u dat doen via https://takecarebnb.org/. (Deze link gaat naar een andere website)
Daarnaast ontvangt de gemeente veel vragen van inwoners en ondernemers over het bieden van hulp. Op deze website proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Hoeveel vluchtelingen gaat / moet de gemeente Beesel opvangen?

De taak voor de Veiligheidsregio Limburg Noord vanuit de Rijksoverheid is om opvangplekken te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar werkt de gemeente Beesel aan mee.

Zijn er al vluchtelingen opgevangen in gemeente Beesel?

Ja, op dit moment vangen we vluchtelingen op in diverse locaties. Daarnaast vangen particulieren binnen onze gemeente ook vluchtelingen op. In totaal gaat hem om ca. 75 vluchtelingen.

Moeten Oekraïners zich melden/registreren bij de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit die langer in in Beesel verblijven kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

U kunt zich meestal pas inschrijven zodra u vanuit de eerste opvang bent verhuisd naar de opvanglocatie waar u langer verblijft, omdat u dan een woonadres heeft. Als u bij een particulier gastgezin woont of een eigen woon- en slaapplek heeft, kunt u zich wel direct inschrijven. Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP) en krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig voor aanvragen en contact met de overheid. Het Burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. U heeft dit nummer nodig als u wilt werken, een bankrekening wilt openen of digitaal zaken wilt regelen met de overheid. Maak een afspraak om u in te schrijven via 077-4749292.

Wie kunnen zich inschrijven bij de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit die hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen.

Let op: vanaf 4 maart 2022 komen personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense én met een tijdelijke verblijfsvergunning niet meer in aanmerking voor inschrijving in de BRP.

Wat is nodig voor de inschrijving bij de gemeente?

• Een identiteitsbewijs (paspoort of ander identiteitsbewijs).
• Een verklaring van uw gastgezin/hoofdbewoner dat u zich mag inschrijven op zijn/haar adres.
• Het adres van uw gastgezin of het adres van uw langdurige opvanglocatie van de gemeente.
• Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby's, jonge kinderen en ouderen.
• Als u die heeft: officiële bewijzen (akten) van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of adoptie.

Hoe vraag ik een bewijs van verblijf in Nederland aan?

Na de inschrijving bij de gemeente kunt u een bewijs van verblijf in Nederland aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een bewijs van verblijf krijgen bij een ophaallocatie van de IND. Dat kan via:

• Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf (Deze link gaat naar een andere website)
• Ukraine: appointment to collect proof of residency (Deze link gaat naar een andere website)
Запишіться для того, щоб отримати своє Підтвердження місця проживання (Deze link gaat naar een andere website)

Belangrijke informatie: також див: Реєстрація в муніципалітеті для українців (Deze link gaat naar een andere website)

U heeft dit bewijs vanaf 1 september nodig om te kunnen werken.

Gaan de Oekraïnse kinderen naar school?

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs, net als Nederlandse kinderen. Het is in de eerste plaats van belang dat kinderen tot rust komen als ze net in Nederland zijn aangekomen. In overleg met de scholen bekijken we per individu hoe zij het beste onderwijs kunnen krijgen. Ook kunnen Oekraïense kinderen meedoen met activiteiten van een (sport)vereniging en zij mogen ook lid worden. Ze ontvangen leefgeld en dat geld kunnen ze gebruiken om contributie en/of andere kosten te betalen. Dit geldt ook voor volwassenen. Individueel wordt er bekeken wat betreffende kinderen/gezinnen nodig hebben.

Een van de initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente is de Taalklas. De vier basisscholen in de gemeente Beesel hebben samen een taalklas opgericht voor de groep Oekraïense kinderen die hier sinds de oorlog in Oekraïne zijn komen wonen. Een speciale taal juf geeft deze kinderen dagelijks les.

Werken

Mogen Oekraïners al werken zodra ze in Nederland zijn?

Let op: Vanaf 1 september is het verblijf van bewijs in Nederland nodig om te mogen werken. Zie de vraag: hoe vraag ik een bewijs van verblijf in Nederland aan?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Sinds 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.
Om te kunnen werken, hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN. Per individu wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn qua werk/stage/vrijwilligerswerk.

Voor de werkgever
Een werkgever kan een Oekraïense vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 is er geen werkvergunning meer nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.
Op de website werk.nl vindt u meer informatie over de meldplicht. Daar vindt u ook het meldingsformulier en de voorwaarden. Voor vragen kunt u bellen met UWV via telefoonnummer 088 - 898 20 70 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) vindt u meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.