Het Sociaal Domein gaat over alles waar inwoners in het (dagelijks) leven mee te maken hebben. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en de wijze waarop inwoners van de gemeente Beesel in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een vitale gemeenschap, waarin iedereen zo lang mogelijk gelukkig meedoet, elkaar ontmoet, plezier heeft en elkaar helpt.

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid en is een sparringpartner voor beleidsmedewerkers van de gemeente. De ASD heeft niet tot taak om individuele belangen van inwoners te behartigen en/of klachten te behandelen.
De Adviescommissie Sociaal Domein staat onder voorzitterschap van Inge Ambaum-Jordens. 

Bijeenkomsten

De ASD van de gemeente Beesel vergadert 11 keer per jaar. Daarnaast hebben de leden van de ASD ervoor gekozen een drietal werkgroepen op te richten die zich focussen op deelaspecten van het Sociaal Domein:

  • Jeugd;
  • Werk en inkomen, participatiewet
  • Wmo, vrijwilligerswerk en mantelzorg

Deze werkgroepen plannen naast de plenaire bijeenkomsten overleggen met elkaar. De adviescommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door ambtenaren van de gemeente Beesel.

Contact en lid worden

Heeft u vragen? Wilt u in contact komen met of lid worden van de Adviescommissie Sociaal Domein? Neem dan contact op met Inge Ambaum-Jordens (voorzitter) door een e-mail te sturen naar: sociaaldomeinbeesel@gmail.com.