Aangifte doen

Een keer per jaar doet u aangifte toeristenbelasting bij BsGW. Ga hiervoor naar de website van BsGW (Deze link gaat naar een andere website). BsGW controleert uw aangifte en stelt de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vast.

Tarieven toeristenbelasting 2024

De gemeente Beesel hanteert een gedifferentieerd tarief voor toeristenbelasting.

  • De toeristenbelasting voor een overnachting op een camping bedraagt € 1,25 per persoon per nacht.
  • De toeristenbelasting voor een overnachting bij de overige verblijfsrecreatie bedraagt € 2 per persoon per nacht.

Bezwaar maken

Denkt u dat de aanslag die u heeft ontvangen niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).