Aangifte doen

Een keer per jaar doet u aangifte toeristenbelasting bij BsGW. Ga hiervoor naar de website van BsGW. BsGW controleert uw aangifte en stelt de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vast.

Tarieven toeristenbelasting 2019

De toeristenbelasting voor 2019 bedraagt € 1,20 per overnachting.

Bezwaar maken

Denkt u dat de aanslag die u heeft ontvangen niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW.