In het keukentafelgesprek onderzoekt de deskundige uw probleem. Samen met u kijkt de deskundige naar een oplossing die bij u past. Dit wordt ook wel maatwerk genoemd. 

De deskundigen kunnen bijvoorbeeld met u meedenken over:

  • Uw eigen gezondheid
  • Of u hulp van mensen om u heen kunt vragen en bij wie u dit dan het beste kan doen
  • Of u kunt deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen

Ondersteuning

Vraag bij het keukentafelgesprek waar mogelijk ondersteuning van familie, vrienden of andere mensen uit uw omgeving. Heeft u geen netwerk dat u om hulp kunt vragen? Neem dan gerust contact op met het Samenlevingsloket om ondersteuning te vragen.

Leefzorgplan

Na het keukentafelgesprek ontvangt u uw leefzorgplan. In dit leefzorgplan vindt u informatie waarover u het tijdens het keukentafelgesprek gehad heeft. In het leefzorgplan vindt u ook welke afspraken u heeft gemaakt met de Wmo-consulent.