Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Beschermd Wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Aanvraag indienen of meer informatie

Wilt u Beschermd Wonen aanvragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Samenlevingsloket van de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.