De duur van een Beschermd Wonen traject varieert tussen de 6 maanden en 2 jaar. In ieder geval dient u binnen 2 jaar instaat te zijn om weer zelfstandig te wonen. Het is nadrukkelijk de wens om beschermd wonen zo kort mogelijk in te zetten.

Locatie beschermd wonen

Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet altijd in uw eigen gemeente kan worden aangeboden, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio. Let erop dat u de aanvraag voor Beschermd Wonen altijd indient bij de gemeente waarin u woont.

Eigen bijdrage

Maakt u gebruik van Beschermd Wonen? Dan verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u binnen een Beschermd Wonen locatie woont betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht. Op de website van het CAK (Deze link gaat naar een andere website) vindt u meer informatie over de eigen bijdrage. U kunt hier ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Aanvraag indienen of meer informatie

Wilt u Beschermd Wonen aanvragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Samenlevingsloket van de gemeente door een e-mail te sturen naar samenlevingsloket@beesel.nl of via telefoonnummer 077 - 474 92 92. Een medewerker van de gemeente gaat vervolgens met u in gesprek over uw hulpvraag en uw situatie.

Blijkt uit het gesprek blijken dat er voor u ook andere mogelijkheden zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren en wonen? Dan kunt u hiervoor ook een aanvraag doen bij de gemeente of bij een andere organisatie die daarvoor is aangewezen.