In 2016 stelde de gemeenteraad de Woonvisie Beesel 2016-2022 vast.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige woningmarkt heeft de STEC groep in 2019 een woningmarktanalyse uitgevoerd. Op basis van deze actuele woningmarktanalyse heeft de gemeenteraad in juni 2019 de herijking (update) van de Woonvisie vastgesteld. In de herijking vindt u een korte toelichting op de woningmarktanalyse en een update van de cijfers. Daarnaast leest u in de herijking van de Woonvisie een kleine aanvulling op het uitvoeringsprogramma en een toelichting op de behoefteninventarisatie van wonen en zorg. De woonvisie uit 2016 geldt nog steeds als basis.