Energietoeslag 2023

Het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 is definitief aangenomen. De energietoeslag 2023 is €1.300 per huishouden. De energietoeslag telt niet mee als inkomen.

Studenten komen ook in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Studenten kunnen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) eenmalig een bedrag van €400 ontvangen. Dit geldt alleen voor studenten met een uitwonende basisbeurs én een aanvullende beurs. Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op www.duo.nl/energie (Deze link gaat naar een andere website).

Voldoet u aan de voorwaarden om de energietoeslag te ontvangen en krijgt u de energietoeslag niet automatisch uitbetaald? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Vul dit aanvraagformulier in om de energietoeslag 2023 aan te vragen. (PDF, 199.1 kB) In het formulier leest u hoe u het formulier kunt terugsturen. U kunt de energietoeslag 2023 tot 1 juli 2024 aanvragen.

Aanvragen energietoeslag 2023

Voldoet u aan de voorwaarden om de energietoeslag te ontvangen en heeft u de energietoeslag niet automatisch uitbetaald gekregen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Vul dit aanvraagformulier in om de energietoeslag 2023 aan te vragen. (PDF, 199.1 kB) In het formulier leest u hoe u het formulier kunt terugsturen. U kunt de energietoeslag 2023 tot 1 juli 2024 aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag 2023

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de energietoeslag 2023 te ontvangen. Dit zijn de voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Beesel
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U moet energiekosten betalen
  • U ontvangt een bijstandsuitkering van de Participatiewet, bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of een minimaregeling (peildatum 1 oktober 2023)
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum inkomen
  • Het bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering
  • U ontvangt een IOAW of een IOAZ en uw bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering (peildatum 1 oktober 2023)
  • U volgt een schuldhulptraject (WSNP of minnelijke schuldregeling)

Wilt u weten wat de vermogensgrens en normbedragen zijn? Kijk hier op de website van Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een andere website)

Energietoeslag 2022

Alle aanvragen van de energietoeslag in 2022 zijn inmiddels verwerkt. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een andere website)

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 077 - 474 92 92 (Deze link gaat naar een andere website). Of stuur een e-mail naar werkeninkomen@beesel.nl.