Let op! Het is op dit moment druk met de aanvragen van de energietoeslag. Het kan zijn dat het afhandelen van uw aanvraag van de energietoeslag daarom wat langer duurt dan dat u van ons gewend bent.

Wie ontvangt deze toeslag automatisch?

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of heeft u in 2021 een individuele inkomenstoeslag van de gemeente Beesel ontvangen? Dan hoeft u zich niet te melden. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch. U heeft hierover eind april een brief ontvangen waarin staat dat de energietoeslag automatisch aan u wordt uitgekeerd. De toeslag wordt per huishouden uitgekeerd. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan diegene die de energienota betaalt.

Ontvangt u van ons een uitkering en heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ, maar heeft u wel een laag inkomen?

Heeft u geen bijstand, maar u heeft wel een laag inkomen? Dan moet u zichzelf melden bij de gemeente om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. De gemeente Beesel heeft besloten om de inkomensgrens te verhogen naar 130%. Dit betekent dat wij 130% van de toepasselijke bijstandsnorm zien als laag inkomen. Voor de berekening gaan wij altijd uit van een netto inkomen.

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag 130% van de bijstandsnorm (peildatum 01-01-2022):
 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.348,25 € 1.498,13
Samenwonend/getrouwd € 1.926,08 € 2.028,53

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het verkorte aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF, 3.8 MB) in te vullen. 

Mijn aanvraag energietoeslag is eerder dit jaar afgewezen in verband met een te hoog inkomen, wat nu?

Heeft u eerder dit jaar een afwijzing gehad omdat uw inkomen hoger was dan 120% van de bijstandsnorm? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente Beesel gaat alle afwijzingen opnieuw beoordelen. Komt u alsnog in aanmerking omdat uw inkomen 130% of lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm dan krijgt u automatisch bericht van ons. Heeft u op 1 december 2022 nog geen bericht ontvangen en u bent van mening dat u met de nieuwe inkomensgrens van 130% alsnog in aanmerking komt voor een toekenning? Neem dan contact op met de gemeente Beesel.

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

Een aantal groepen wordt uitgesloten van het recht op energietoeslag. U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.
  • geen energierekening hoeft te betalen.

Heeft u schulden en ontvangt u geen uitkering van de gemeente Beesel?

Voor huishoudens die vanwege problematische schulden de energienota (deels) niet kunnen betalen hanteert de gemeente een schuldhulppardon. Voorwaarde is dat u een schuldhulptraject volgt (WSNP of minnelijke schuldregeling). De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de compensatieregeling, nadat u een aanvraag heeft ingediend. 

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het aanvraagformulier bijzondere bijstand in te vullen.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ en heeft u een hoog inkomen?

Huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm komen in beginsel niet aanmerking voor de energietoeslag. Valt uw situatie niet binnen de gestelde voorwaarden, maar kunt u uw energierekening (deels) niet meer betalen? En heeft u er alles aan gedaan om de energierekening toch te kunnen betalen? Vraag de energietoeslag dan toch aan bij de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor de energietoeslag. 

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het aanvraagformulier bijzondere bijstand in te vullen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende energietoeslag € 500

Medio juli 2022 is het bedrag van de energietoeslag opgehoogd met € 500 en mogen gemeenten dit bedrag ook gaan uitkeringen.
De gemeente Beesel moet hiervoor enkele maatregelen treffen en dat betekent dat wij de aanvullende energietoeslag op dit moment nog niet aan u kunnen uitkeren. Heeft u reeds de energietoeslag ontvangen? Dan krijgt u automatisch de aanvullende energietoeslag van € 500. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen. Zodra wij overgaan tot uitkeren van de aanvullende energietoeslag ontvangt u van ons bericht.

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 077 - 474 92 92.