Inmiddels zijn wij overgegaan tot het betalen van de energietoeslag aan inwoners die de toeslag automatisch ontvangen. 

Wie ontvangt deze toeslag automatisch?

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of heeft u in 2021 een individuele inkomenstoeslag van de gemeente Beesel ontvangen? Dan hoeft u zich niet te melden. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch. U heeft hierover eind april een brief ontvangen waarin staat dat de energietoeslag automatisch aan u wordt uitgekeerd. De toeslag wordt per huishouden uitgekeerd. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan diegene die de energienota betaalt.

Ontvangt u van ons een uitkering en heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ, maar heeft u wel een laag inkomen?

Heeft u geen bijstand, maar u heeft wel een laag inkomen? Dan moet u zichzelf melden bij de gemeente om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zien wij als laag inkomen.

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag 120% van de bijstandsnorm (peildatum 01-01-2022):
 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,90 € 1.382,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF, 425.0 kB) in te vullen. 

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

Een aantal groepen wordt uitgesloten van het recht op energietoeslag. U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.
  • geen energierekening hoeft te betalen.

Heeft u schulden en ontvangt u geen uitkering van de gemeente Beesel?

Voor huishoudens die vanwege problematische schulden de energienota (deels) niet kunnen betalen hanteert de gemeente een schuldhulppardon. Voorwaarde is dat u een schuldhulptraject volgt (WSNP of minnelijke schuldregeling). De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de compensatieregeling, nadat u een aanvraag heeft ingediend. 

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het aanvraagformulier bijzondere bijstand in te vullen.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ en heeft u een hoog inkomen?

Huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm komen in beginsel niet aanmerking voor de energietoeslag. Valt uw situatie niet binnen de gestelde voorwaarden, maar kunt u uw energierekening (deels) niet meer betalen? En heeft u er alles aan gedaan om de energierekening toch te kunnen betalen? Vraag de energietoeslag dan toch aan bij de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor de energietoeslag. 

Aanvragen

U kunt de energietoeslag bij de gemeente aanvragen aanvragen door het aanvraagformulier bijzondere bijstand in te vullen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 077 - 474 92 92.