Voorwaarden:

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.
  • U bent op de dag van de stemming (6 juni 2024) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Aanvullende eisen voor niet-Nederlandse kiezers

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

  • men op de dag van de kandidaatstelling officieel volgens de BRP (basisregistratie personen) in Nederland woont.
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier. Dit is niet meer mogelijk. Registreren kon tot 23 april 2024.
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.