Iemand voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Vul hiervoor het formulier L8: Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 70.0 kB) in. Dit formulier moet uiterlijk donderdag 3 juni door het team verkiezingen van de gemeente Beesel zijn ontvangen. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de klantenbalie van het gemeentehuis of opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. team verkiezingen
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres. U heeft hiervoor een briefstembewijs nodig. U moet ook een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. Het briefstembewijs vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.

Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 mei door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.
Een volledige aanvraag bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. En een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument. Een aanvraag briefstembewijs (Deze link gaat naar een andere website) doet u via de website van de gemeente Den Haag.