U kunt op 2 manieren een kiezerspas aanvragen: via een schriftelijke aanvraag en via een mondelinge aanvraag.

Schriftelijke aanvraag

Download het formulier (model K6): verzoek om kiezerspas (PDF, 67.7 kB) en vul het in. Stuur het ingevulde formulier, uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs op naar de gemeente. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 3 juni 2024 is ontvangen door het Team Verkiezingen.

Mondelinge aanvraag

Aan de klantenbalie van het gemeentehuis kunt u tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur, met uw legitimatiebewijs (en eventueel uw stempas) een kiezerspas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Let op

  • Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.
  • U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 23 april 2024 als kiezer in de gemeente Beesel geregistreerd stond.