1. Onderhandse volmacht op de stempas

Om een machtiging te geven gebruikt u de achterkant van uw stempas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet zelf ook een stempas voor de Europese Parlementsverkiezing hebben. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft ontvangen.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Let op: Als u iemand buiten de gemeente Beesel wilt machtigen, of als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u geen legitimatiebewijs heeft, kunt u via onderstaande mogelijkheden een machtiging geven.

Onderhandse volmacht op kiezerspas

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen, kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer in Nederland. Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw kiezerspas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in Nederland. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen. De kopie van uw legitimatiebewijs mag ook een duidelijke digitale kopie zijn, op bijvoorbeeld een telefoon of tablet.

Let op:

 • Met een kiezerspas kunt u een kiezer binnen Nederland machtigen om namens u te stemmen.
 • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

2. Schriftelijke volmacht

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een schriftelijke volmacht aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan al voordat u uw stempas heeft ontvangen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd. Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 3 juni 2024 zijn ontvangen door het team Verkiezingen.

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u géén identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
 • U hoeft geen kopie ID mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.

Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan / wat moet ik doen?

 • Download het formulier (model L8): verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 70.0 kB), vul het in en stuur het naar het team Verkiezingen.
 • Uw verzoek moet uiterlijk 3 juni 2024 zijn ontvangen door het team Verkiezingen.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in.