Voorwaarden:

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Op 30 januari 2023 staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Beesel.
  • U bent op de dag van de stemming (15 maart 2023) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.