Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 30 januari 2023 staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Gebruik van de stempas

  • Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.
  • Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.
  • Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen.

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

  • uw stempas(sen) (let erop dat deze onbeschadigd zijn). De stempas(sen) ontvangt u uiterlijk 1 maart 2023.
  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Een Zwitsers rijbewijs kan niet worden gebruikt. Ook kunt u zich legitimeren met een Nederlandse verblijfsvergunning. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het document van vermissing dat is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een OV-abonnement. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.