Heeft u zowel voor de provinciale statenverkiezing als de waterschapsverkiezing een vervangende stempas nodig? Dan moet u deze stempassen allebei apart aanvragen. 

Vervangende stempas provinciale staten

Schriftelijke aanvraag

Download het formulier (Model J8) Verzoek vervangende stempas provinciale staten (PDF, 20.3 kB) en vul het in. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 om is ontvangen door het Team Verkiezingen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Mondelinge aanvraag

Aan de klantenbalie van het gemeentehuis kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023, met uw legitimatiebewijs een vervangende stempas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Vervangende stempas waterschap

Schriftelijke aanvraag

Download het formulier (Model J8) Verzoek vervangende stempas waterschap (PDF, 20.2 kB) en vul het in. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 om is ontvangen door het Team Verkiezingen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Mondelinge aanvraag

Aan de klantenbalie van het gemeentehuis kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023, met uw legitimatiebewijs een vervangende stempas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.