Kiezerspas provinciale staten

Schriftelijke aanvraag

Download het formulier (model K6): verzoek om kiezerspas provinciale staten (PDF, 22.1 kB) en vul het in. Stuur het ingevulde formulier, uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs op naar de gemeente. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 om is ontvangen door het Team Verkiezingen. 

Mondelinge aanvraag

Aan de klantenbalie van het gemeentehuis kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023, met uw legitimatiebewijs (en eventueel uw stempas) een kiezerspas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Kiezerspas waterschap

Schriftelijke aanvraag

Download het formulier (model K6): verzoek om kiezerspas waterschap (PDF, 72.9 kB) en en vul het in. Stuur het ingevulde formulier, uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs op naar de gemeente. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 om is ontvangen door het Team Verkiezingen.

Mondelinge aanvraag

Aan de klantenbalie van het gemeentehuis kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023, met uw legitimatiebewijs (en eventueel uw stempas) een kiezerspas aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Let op

  • Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.
  • U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 30 januari 2023 als kiezer in de gemeente Beesel geregistreerd stond.
  • Een kiezerspas voor de provinciale statenverkiezing en waterschapsverkiezing moet u apart aanvragen.