Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen in de gemeente waar u woont. Van 16 januari tot en met 30 januari kunt u voor de provinciale staten en/of het waterschap een ondersteuningsverklaring afleggen bij de klantenbalie van het gemeentehuis. 

Voorwaarden

 • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U woont in de gemeente Beesel.
 • U staat geregistreerd als kiezer binnen de betreffende kieskring (voor de provinciale staten is dit Kieskring II-Venlo en voor het waterschap is dit kieskring Limburg).
 • U bent stemgerechtigd.
 • Voor een ondersteuningsverklaring voor de provinciale staten neemt u een geprint en ingevuld (maar niet ondertekend) formulier model H4 Ondersteuningsverklaring: PS (PDF, 50.2 kB) mee.
 • Voor een ondersteuningsverklaring voor het waterschap neemt u een geprint en ingevuld (maar niet ondertekend) formulier model H4 Ondersteuningsverklaring: WS (PDF, 50.3 kB) mee.

Let op!

 • Ook personen die op een lijst als kandidaat staan mogen een ondersteuningsverklaring in tekenen, mits zij in de gemeente Beesel als kiezer zijn geregistreerd.
 • Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.
 • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken

Hoe werkt het?

 • De medewerker van de gemeente controleert of u stemgerechtigd bent.
 • U ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 in aanwezigheid van de medewerker van de gemeente. De afgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
 • De medewerkers zet een stempel op het formulier.
 • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering terechtkomt.