Machtiging provinciale staten

U kunt een persoon in de gemeente Beesel machtigen (1) of een persoon in een andere gemeente in de provincie Limburg machtigen (2).

1. U machtigt een persoon in de gemeente Beesel: Onderhandse volmacht op de stempas

Om een machtiging te geven gebruikt u de achterkant van uw stempas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit de gemeente Beesel zijn. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde woont in de gemeente Beesel.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een Nederlandse verblijfsvergunning. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet). Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • De volmachtgever kan zijn volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd. Als de volmachtgever toch zelf wil stemmen moet hij zijn, tot volmacht omgezette, stempas weer terugvragen van de gemachtigde. Met deze stempas kan hij weer stemmen.

Let op: Als u iemand buiten de gemeente Beesel wilt machtigen, of als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u geen legitimatiebewijs heeft, kunt u via onderstaande mogelijkheden een machtiging geven.

2.  U machtigt een kiezer in een andere gemeente: schriftelijke volmacht of via de achterkant van uw kiezerspas

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een schriftelijke volmacht aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan al voordat u uw stempas heeft ontvangen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd. Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door het team Verkiezingen.

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u géén identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 15 maart 2023 met vakantie bent.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in de provincie Limburg.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
 • U hoeft geen kopie ID mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.

Let op: Een schriftelijke volmacht voor de waterschapsverkiezingen moet u apart aanvragen.

Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan / wat moet ik doen?

 • U stuurt het L8-formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 78.5 kB) naar het team Verkiezingen.
 • Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in.

Let op: U kunt alleen een andere kiezer uit Limburg voor u laten stemmen.

Onderhandse volmacht op kiezerspas

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen, kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer in Limburg. Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw kiezerspas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in Limburg. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen. De kopie van uw legitimatiebewijs mag ook een duidelijke digitale kopie zijn, op bijvoorbeeld een telefoon of tablet.

Let op:

 • Met een kiezerspas kunt u een kiezer binnen de provincie Limburg machtigen om namens u te stemmen.
 • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Machtiging waterschap

U kunt een persoon in de gemeente Beesel machtigen (1) of een persoon in een andere gemeente in binnen hetzelfde waterschap (2).

1. U machtigt een persoon in de gemeente Beesel: Onderhandse volmacht op de stempas

Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw stempas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit de gemeente Beesel zijn. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde woont in de gemeente Beesel.
 • De gemachtigde neemt een kopie (dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet) mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een Nederlandse verblijfsvergunning. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • De volmachtgever kan zijn volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd. Als de volmachtgever toch zelf wil stemmen moet hij zijn, tot volmacht omgezette, stempas weer terugvragen van de gemachtigde. Met deze stempas kan hij weer stemmen.

Let op: Als u iemand buiten de gemeente Beesel wilt machtigen, of als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u geen legitimatiebewijs heeft, kunt u via onderstaande mogelijkheden een machtiging geven.

2.  U machtigt een kiezer in een andere gemeente: schriftelijke volmacht of via de achterkant van uw kiezerspas

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een schriftelijke volmacht aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan al voordat u uw stempas heeft ontvangen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd.
Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door het team Verkiezingen.

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u géén identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 15 maart 2023 met vakantie bent.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd binnen hetzelfde waterschap.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
 • U hoeft geen kopie ID mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.

Let op: Een schriftelijke volmacht voor de provinciale staten moet u apart aanvragen.

Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan / wat moet ik doen?

 • U stuurt het L8-formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 78.5 kB) naar het team Verkiezingen.
 • Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in.

Let op: U kunt alleen een andere kiezer uit Limburg voor u laten stemmen.

Onderhandse volmacht op kiezerspas

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen, kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer binnen hetzelfde waterschap.Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw kiezerspas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in Limburg. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen. De kopie van uw legitimatiebewijs mag ook een duidelijke digitale kopie zijn, op bijvoorbeeld een telefoon of tablet.


Let op:

 • Met een kiezerspas kunt u een kiezer binnen hetzelfde waterschap machtigen om namens u te stemmen.
 • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.