Vooropenen briefstemmen

Het vooropenen van de briefstemmen is op dinsdag 16 maart 2021 vanaf 09.30 uur en op 17 maart vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

Tellingen vervroegd stemmen en briefstemmen

Deze tellingen zijn op woensdag 17 maart 2021 van 09.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur in het gemeentehuis.

Telling van de op 17 maart 2021 uitgebrachte stemmen

Op de verkiezingsdag sluiten de stembussen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau in het stembureau de stemmen.

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2021

Na het tellen van alle stemmen vindt u de uitslag en de proces-verbalen op onze website.