U kunt iemand anders voor u laten stemmen met een volmacht. Er bestaan 2 soorten volmachten:

Onderhandse volmacht (de gemachtigde woont in de gemeente Beesel)

Heeft u een stem(plus)pas ontvangen en wilt u een andere kiezer uit de gemeente Beesel voor u in de gemeente Beesel laten stemmen? Dan kunt u deze kiezer een onderhandse volmacht geven door op de achterzijde van uw stem(plus)pas uw handtekening te plaatsen en de gegevens van de gemachtigde in te vullen. De gemachtigde moet daar ook een handtekening plaatsen. U geeft uw stem(plus)pas en een kopie van uw legitimatiebewijs (dit mag ook een foto op uw mobiele telefoon zijn) daarna aan de gemachtigde. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. U kunt een andere kiezer een onderhandse volmacht geven tot op de dag van de stemming, maar niet in het stembureau.

Schriftelijke volmacht (de gemachtigde woont niet in de gemeente Beesel)

Heeft u een stem(plus)pas ontvangen en wit u een andere kiezer die niet in de gemeente Beesel woont voor u laten stemmen? Dan kunt u bij de burgemeester een verzoekschrift indienen om deze andere kiezer te machtigen om namens u te stemmen.

Optie 1: Volmachtgever en gemachtigde vullen samen één formulier in

Download het formulier Model L8 (PDF, 175.6 kB) en vul het in.
U kunt het formulier ook afhalen op het gemeentehuis. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Optie 2: Volmachtgever en gemachtigde vullen allebei een apart formulier in

In verband met het coronavirus is er een tweede (elektronische) optie bijgekomen voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht. Op deze manier hoeven de kiezer en gemachtigde geen contact te hebben met elkaar.

  • Volmachtgever: download het formulier Model G-1 (PDF, 140.6 kB) en vul het in.
  • Gemachtigde: download het formulier Model G-2 (PDF, 134.5 kB) en vul het in. Stuur het ingevulde formulier (per e-mail) op naar de volmachtgever

De volmachtgever zorgt ervoor dat de gemeente beide formulieren, Model G-1 en Model G-2,ontvangt. 

Optie 3: Afspraak maken

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen voor het indienen van een verzoekschrift voor een schriftelijke volmacht. Bel hiervoor naar telefoonnummer 077 – 474 92 92.

Deadline

Zorg ervoor dat u uw verzoek uiterlijk op vrijdag 12 maart voor 17.00 uur heeft ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar u op maandag 1 februari als kiezer stond geregistreerd. Degene die u schriftelijk machtigt namens u te stemmen moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Kan ik mijn volmacht intrekken?

Een onderhandse volmacht kunt u altijd intrekken, zolang de gemachtigde nog niet namens u heeft gestemd. U vraagt dan aan de gemachtigde uw stem(plus)pas (en de kopie van uw legitimatiebewijs) terug. Daarna kunt u zelf gaan stemmen.

Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. Daarnaast mag u zelf niet meer gaan stemmen wanneer u een andere kiezer schriftelijk hebt gevolmachtigd om namens u te gaan stemmen.

Hoeveel volmachten mag ik aannemen en hoe breng ik een volmachtstem uit?

U mag maximaal 3 volmachten aannemen. U kunt de volmachtstem(men) alleen tegelijk met uw eigen stem in de gemeente Beesel uitbrengen. Toon bij het uitbrengen uw eigen legitimatiebewijs EN het legitimatiebewijs van de volmachtgever(s). U mag ook een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever(s) of een foto daarvan op uw telefoon laten zien.