Inwoners, organisaties en verenigingen die een sponsorbijdrage willen, kunnen een verzoek indienen bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders toetst ingekomen verzoeken altijd aan de sponsorvoorwaarden uit het communicatiebeleid.

Voorwaarden

Wilt u een sponsorbijdrage voor uw activiteit of evenement? Uw sponsorverzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet een verzoek zijn van inwoners, verenigingen of organisaties uit de gemeente Beesel en/of de sponsoractiviteit richt zich op (een deel van) de Beeselse samenleving;
  • De sponsoractiviteit is niet gesubsidieerd via het reguliere subsidiebeleid van gemeente Beesel;
  • Gemeente Beesel moet zich kunnen profileren en dus benoemd worden/zichtbaar zijn als sponsor.
     

Sponsorverzoek indienen

Wilt u een sponsorverzoek indienen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92 of stuur een e-mail naar info@beesel.nl.