We willen drempels wegnemen. Sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. We willen de kracht van activiteiten en evenementen benutten. Dus heeft u een leuk idee om samen met anderen meer te bewegen? Of lukt het even niet met de uitvoering van uw beweegproject? We horen graag wat we kunnen doen om dit samen op te pakken.

Soms zijn we als gemeente aanvoerder, soms zijn we een van de spelers in het spel en soms staan we ook aan de zijlijn. Samen zijn we het speelveld en gaan we voor een mooi resultaat. Laten we samen in beweging komen. Bekijk de sportnota. 

Samen Fit Magazine

Sport en bewegen zorgen voor gezondheid, plezier en ontmoeting. Het maakt onze gemeente levendig. In het Samen Fit magazine leest u welke winst we nog willen behalen. U kunt ook de Folder samenvatting Sportnota 2019 - 2022 (PDF, 3.0 MB) bekijken voor een samenvatting van onze ambities.

Sportakkoord

Hoe krijgen en houden we mensen in beweging? Dit is de vraag die centraal staat. Beesel is al jaren samen met partners actief om de sport in Beesel toekomstbestendig, leuk en voor iedereen toegankelijk te maken. Thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid worden opgepakt met maatschappelijke partners als JOGG, verenigingen en het onderwijs. Met het Sportakkoord (PDF, 2.0 MB) zullen deze thema’s verder
worden uitwerkt en nieuwe activiteiten worden toegevoegd.