De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. Deze wet vervangt de eerdere noodverordeningen. De wet werkt met ministeriele regelingen. Dat zijn aanvullingen over bepaalde onderwerpen.

Ministeriële regeling