Wat u moet weten over de bestaande Bbz-regeling?

 • De Bbz-regeling helpt ondernemers tijdelijk met financiële steun.
 • De ondersteuning kan bestaan uit een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau en/ of een krediet.
 • Ook bestaat er een regeling om uw bedrijf te beëindigen zonder daardoor in inkomensproblemen te komen.
 • Het maakt niet uit of u een eenmanszaak hebt, een VOF of dat uw activiteiten zijn ondergebracht in een BV.

Wat is er versoepeld aan de bestaande Bbz-regeling voor levensonderhoud?

 • We kijken bij de beoordeling van uw aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud niet naar uw vermogen.
 • U kunt de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht aanvragen (tot maximaal de eerste dag van de vorige maand);
 • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar). U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen.
 • De uitkering stopt zonder (wederzijds) tegenbericht op 1 april 2022.

Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten wij onderzoeken of uw bedrijf ‘levensvatbaar’ is. Hoe onderzoeken wij de levensvatbaarheid van uw onderneming?
Het belangrijkste verschil tussen de Bbz en de Tozo is dat de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt onderzocht. Wij kijken onder andere naar:

 • U kon in 2019 met uw onderneming in uw levensonderhoud voorzien. Dat stellen we vast aan de hand van uw bedrijfsomzet en resultaat.
 • U heeft in de afgelopen anderhalf jaar (zakelijk) niet meer schulden opgebouwd dan u terug kunt betalen.
 • U kunt op termijn (weer) in uw eigen levensonderhoud voorzien uit uw onderneming.

Voor het onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming vragen wij u mogelijk bewijsstukken aan ons te geven. Als het nodig is vragen we het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) om een extra onderzoek te doen. Hierna stellen we vast of u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling.

Kostendelersnorm
In vergelijking met de Tozo-regeling is er binnen de (versoepelde) Bbz-regeling sprake van toepassing van de kostendelersnorm. Indien u met meerdere meerderjarige personen op hetzelfde adres verblijft, wordt uw uitkering lager vastgesteld indien u de kosten met elkaar kunt delen.

Aanvragen Bbz
U kunt zich via email melden via corona.info@beesel.nl. U kunt aan deze melding al bewijslast toevoegen wat betreft levensvatbaarheid, met name verifieerbaar bewijs rondom uw bedrijfsomzet en resultaat over boekjaar 2019 (pré corona). Dit hebben wij sowieso nodig bij de beoordeling van uw aanvraag. Indien noodzakelijk zullen wij vervolgens (via post) contact met u opnemen om (aanvullende) bewijslast aan te leveren. Indien u al eerder een Tozo-uitkering van ons heeft ontvangen proberen wij dit echter zoveel mogelijk te beperken.