Primair onderwijs

De basisscholen in heel Nederland zijn gesloten en de kinderen gaan dus niet naar school. Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school.

Voortgezet onderwijs

Ook de scholen voor voortgezet onderwijs zijn gesloten. Voor de opvang is dezelfde regeling als bij het primair onderwijs van toepassing.

Kinderopvang

Voor kindcentrum ‘ t Rovertje en Zazou geldt dat, als gezinnen met ouders met een cruciaal beroep geen andere opvangmogelijkheden hebben, zij gebruik kunnen maken van de noodopvang. Dit geldt zowel voor gezinnen met  1 ouder als beide ouders met een cruciaal beroep. Hebben de kinderen hoestklachten of koorts dan kunnen de kinderen niet naar de noodopvang of moeten worden opgehaald van de noodopvang.

In onze gemeente biedt Zazou 24 uurs noodopvang. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor opvang binnen reguliere tijden. Aanmeldingen voor de noodopvang gaan via corona.info@beesel.nl.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer blijft rijden voor leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. De leerlingen worden gebracht naar de opvang plek, veelal is dit de reguliere school waar ze al naar toe gingen. Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw vervoerder en bij het samenlevingsloket. Het samenlevingsloket is te bereiken via telefoonnummer 077 – 474 92 92 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 10.30 uur of via e-mail: samenlevingsloket@beesel.nl.