Primair onderwijs

Sinds 8 juni gaan kinderen in het primair onderwijs weer volledig naar school.  Er vindt geen noodopvang meer plaats.

Kinderopvang

Sinds 11 mei is de dagopvang voor 0 - 4 jarigen en de gastouderopvang voor 0 - 12 jarigen weer volledig open. Sinds 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang (BSO). De kinderen kunnen hier weer op de reguliere dagen (volgens contract) naar toe.
Tot in ieder geval 1 juli biedt Zazou nog noodopvang gedurende avond, nacht en weekend voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dit is nog beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Aanmelding voor de noodopvang loopt via de kinderopvangorganisatie.

Voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs bieden vanaf 2 juni gedeeltelijk weer fysiek onderwijs aan.

Leerlingenvervoer

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen én chauffeurs op een veilige en verantwoorde manier weer naar school kunnen, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

  • De vervoerder rijdt zoveel mogelijk de reguliere routes vanaf 11 mei 2020. Door de speciale coronaregels kunnen routes wijzigen. Daardoor kan de ophaal- en thuisbreng tijd wijzigen. Via het portaal/app is het busje te volgen en krijgt u inzicht in de werkelijke ophaaltijd. Ouders die nog geen toegang hebben tot het portaal/app kunnen dit aanvragen bij de vervoerder.
  • Er wordt zo veel mogelijk met vaste chauffeurs gereden.
  • De chauffeur (en eventueel de begeleider) houdt zo veel mogelijk afstand van de kinderen.
  • De kinderen zitten mogelijk bij elkaar in de bus. Het RIVM geeft aan dat dit veilig is. De stoel naast de chauffeur wordt niet bezet. Kinderen die normaal voorin zitten, krijgen een andere zitplaats in de bus. Dat betekent dat de vaste zitplaatsindeling kan wijzigen.
  • Als een begeleider meereist is, dan zit hij/zij achter in de bus. Op 1,5 meter afstand van de chauffeur.