Apotheek Reuver

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Wij verzoeken u NIET naar de apotheek te komen. U kunt contact met ons opnemen. Indien u medicatie nodig heeft zoeken we samen naar een passende oplossing.
Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van onze afhaalautomaat. Om u hiervoor aan te melden kunt u ons bellen via telefoonnummer 077 - 4741210 of mailen: recept.apotheekreuver@ezorg.nl. Kijk ook voor de openingstijden op de website van Apotheek Reuver.

Huisartsen

Huisartsenpraktijk Beesel

Sint Jorisstraat 43
5954 AN Beesel
Telefoon 077-4741233

Huisartsenpraktijk Reuver

Broeklaan 4b 5953 NB Reuver
Website: www.huisartsenpraktijkreuver.nl

De praktijk is alleen op afspraak open (dit geldt ook voor het afhalen van materiaal). Door de maatregelen van het RIVM inzake de preventie van de infectieverspreiding is de capaciteit van de spreekuren nog beperkt.

Consultatiebureau

Het consultatiebureau is iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 088 11 91 111.
Bezoek aan de pasgeborene na de kraamweek en de zorg voor kinderen onder de 2 jaar die vaccinaties nodig hebben gaat door. Uiteraard met inzet van hygiënemaatregelen. De wekelijkse weeguurtjes/ inloopspreekuren op woensdagochtend komen voorlopig te vervallen. 

Meer informatie over de maatregelen die de jeugdgezondheidszorg treft kunt u vinden op de website van de GGD Limburg Noord. Daar leest u bijvoorbeeld ook dat ouders alleen (zonder kinderen) naar het consultatiebureau mogen komen als ze geen gezondheidsklachten hebben.

Reanimatie

In gemeente Beesel hebben we bijna 200 burgerhulpverleners. Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heeft u geen leeftijd ingevoerd bij uw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voelt u zich ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Valt u in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer uw handen zo snel als mogelijk bij een ambulance

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij uw hiervan op de hoogte. Verder is het voor u belangrijk om te weten dat u als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel u ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als u je hier niet zeker over voelt.

Prikpost

In aansluiting op de verschillende maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is een groot aantal prikposten van VieCuri in de regio voorlopig gesloten. In gemeente Beesel gaat het om de priklocaties bij ProVita, Offenbecker-Hof en het Spick.

Daarom opent VieCuri vanaf 25 maart een prikpost in Sporthal de Schans voor patiënten die om medische reden geprikt moeten worden. Enkel patiënten met een verwijzing van een (huis)arts worden geprikt. 

Voorzorgsmaatregelen

Op locatie wordt beoordeeld of de patiënten last hebben van hoesten en/of kortademigheid. Patiënten met klachten zullen uit voorzorg een mondkapje krijgen en in een afgezonderde ruimte geprikt worden. De reguliere priklocaties in gemeente Beesel bieden niet voldoende ruimte/mogelijkheden om deze scheiding mogelijk te maken. Daarom is voor Sporthal de Schans gekozen.

Openingstijden priklocatie

Sporthal de Schans, Bosdaellaan 1
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 10.00 uur (Vie Curi)
Maandag en vrijdag: 10.00 - 11.30 (Laurentius Ziekenhuis)

Heeft u vragen over deze priklocatie?

Kijk dan op de website van VieCuri of bel met VieCuri via telefoonnummer 077-3205555

Publieksnummer RIVM

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: (0800) 13 51. Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op www.thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.