Het kabinet heeft een noodpakket gepresenteerd voor ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Het is mogelijk om gebruik te maken van meerdere regelingen. Zie daarvoor ook Regelingencheck op de website van de KvK.

Wanneer u ondernemer bent en in de gemeente Beesel woont, kunt u bij gebrek aan inkomsten een beroep doen op tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo). Deze regeling voert de gemeente Beesel uit.

Welke mogelijkheden biedt de Tozo?

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als u tevens salaris ontvangt uit loondienst en uw totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, komt u in aanmerking voor deze regeling.

Daarnaast kunt u eenmalig een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 in geval van liquiditeitsproblemen.

Het kabinet heeft eind mei bekendgemaakt dat de Tozo - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot en met 30 september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering aanvragen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

  • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. U start met aflossen vanaf 1 januari 2021, en lost af binnen drie jaar. Het rentepercentage is 2%.

Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk - bedraagt 10.157 euro.

Aanvraag indienen

De aanvraag van Tozo 2 kunt u per 1 juni indienen. Maak hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier Tozo 2 (PDF, 401.4 kB) en stuur dit naar corona.info@beesel.nl. Als er sprake is van acute financiële problemen dan kunt u een voorschot vragen. Vul het formulier volledig in stuur ook de gevraagde gegevens mee. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij doen een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.

Lokale lasten

Alle ondernemers krijgen uitstel voor het betalen van lokale belastingen. Bekijk het persbericht van de BsGW (PDF, 95.2 kB) om te kijken wat u hiervoor moet doen.