1,5 m afstandsregel is leidend

Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.
Is er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck? Dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan? Dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen maximaal 100 mensen.

Voor meer informatie zie https://vrln.nl/over/evenementenbeleid