Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Hierover komt later meer informatie.