Het milieupark heeft vanaf vrijdag 20 maart gewijzigde openingstijden: 

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 -16.00 uur voor gratis afval.
  • Woensdag van 15.00-17.30 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur voor gratis en betaald afval.

Wat verandert er voor u?

Huisvuilinzameling

De huis-aan-huisinzameling van rest- en GFT-afval door Suez gaat vooralsnog door volgens planning. Er zijn echter veel ziekmeldingen. Suez zet daarom collega’s van andere locaties en vanuit andere disciplines in als belader en chauffeur.

De inzet van ‘vreemde’ beladers en chauffeurs gaat ten koste van de snelheid van inzamelen. Ze hebben immers geen ‘huisvuilervaring’ en routebekendheid. Dit betekent dat de inzameling op woensdag later kan zijn dan verwacht.

Kringloopgoederen – Emmaus

Stichting Emmaus Perspectief heeft besloten in hoeve Genoenhof te Swalmen zowel de winkel als de horeca in ieder geval tot 6 april te sluiten. Ook het sorteercentrum aan de Heydweg in Swalmen is gesloten tot 6 april.

U kunt zich wel eventueel aanmelden om spullen op te laten halen. Emmaus schrijft u op een lijst en bekijkt per week de situatie. Wanneer ze weer gaan rijden bellen ze u op voor het maken van een afspraak.

KCA

De standplaatsinzameling voor klein chemisch afval vervalt  in ieder geval tot 1 juni aanstaande. Wij vragen u het KCA zo lang thuis te bewaren.

Oud papier – huis-aan-huis

De huis-aan-huisinzameling van oud papier en karton door verenigingen vervalt in ieder geval tot 1 juni aanstaande. Oud papier kunt u zelf inleveren op het milieupark of thuis bewaren. Inleveren op het milieupark heeft de voorkeur. Zo zorgen we ervoor dat de toelevering aan de papierverwerkende-industrie doorgaat voor bijvoorbeeld de productie van toiletpapier. En we voorkomen logistieke problemen bij de opstart. Helaas kan de gemeente Beesel geen oud papier ophalen dat toch buitengezet wordt.

Oud ijzer

De huis-aan-huisinzameling van oud ijzer door de verenigingen in april 2020 vervalt.

De op vrijdag 3 april geplande huis-aan-huisinzameling van oud ijzer in de kernen Reuver en Offenbeek gaat niet door.
De op vrijdag 17 en zaterdag 18 april geplande huis-aan-huisinzameling van oud ijzer in de kern Beesel gaan niet door.

We streven ernaar de inzameling van oud ijzer te verschuiven naar een later tijdstip dit jaar. Dit doen we in overleg met de verenigingen. Hierover informeren wij u te zijner tijd. 

U kunt oud ijzer ook zelf inleveren op het milieupark. Helaas kan de gemeente Beesel geen oud ijzer ophalen dat toch buitengezet wordt.

Compostactie

De Vereniging Afvalbedrijven heeft de landelijke compostdagen afgelast. Dit betekent dat ook de op zaterdag 11 april a.s. geplande compostactie in de gemeente Beesel niet doorgaat. Of de compostactie op een later tijdstip dit jaar plaatsvindt is nog niet bekend.