Op de pagina van de Rijksoverheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u meer over de gevolgen van de Brexit en wat u nu al kunt doen.