Twee mogelijkheden: principeverzoek of welstandsadvies

Principeverzoek

De gemeente toetst of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan en of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en het beleid. Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan? Dan beslist het college of de gemeente in principe medewerking wil verlenen aan het plan, in afwijking van het bestemmingsplan.

Welstandsadvies

Bouwplannen dienen te voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe het uiterlijk van een bouwwerk past binnen de omgeving. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Bij een vergunningsaanvraag voor een bouwplan is dit verplicht. Naast het welstandsadvies wordt bekeken of uw plan past binnen het bestemmingsplan.

Principeverzoek of welstandsadvies aanvragen

Wilt u een welstandsadvies of principebesluit aanvragen? Vul dan het formulier vooroverleg (PDF, 97.3 kB) in en voeg de gevraagde informatie bij. U kunt het formulier en de bijlagen opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. Team RO
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

U kunt het formulier ook afgeven bij de klantenbalie in het gemeentehuis of mailen naar info@beesel.nl t.a.v. Team RO.

Afhandeling

De gemeente bevestigt dat zij uw verzoek heeft ontvangen. Indien er aanvullende gegevens nodig zijn, krijgt u hierover ook een brief. De gemeente probeert binnen 8 weken een antwoord te geven op uw verzoek.

Kosten

Aan de behandeling van uw verzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten vindt u op het formulier. Dient u de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 1 jaar na een positief principebesluit of welstandsadvies in? Dan brengt de gemeente de al betaalde leges in mindering op de leges voor de omgevingsvergunning.