Twee mogelijkheden: principeverzoek of welstandsadvies

  • Principeverzoek: de gemeente toetst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor uw plan. En zo ja, of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en andere regels die de gemeente heeft.
  • Welstandsadvies: als u een welstandsadvies aanvraagt toetst de gemeente of het uiterlijk van het bouwplan past binnen de omgeving.

Principeverzoek of welstandsadvies aanvragen

Wilt u een welstandsadvies of principebesluit aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning (PDF, 304.4 kB) in en voeg de gevraagde bijlagen bij. U kunt het aanvraagformulier en de bijlagen opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. Team RO
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

U kunt het aanvraag formulier ook afgeven bij de klantenbalie in het gemeentehuis of mailen naar info@beesel.nl t.a.v. Team RO.

Afhandeling

De gemeente bevestigt dat zij uw verzoek heeft ontvangen. Indien er aanvullende gegevens nodig zijn, krijgt u hierover ook een brief. De gemeente probeert binnen 8 weken een antwoord te geven op uw verzoek.

Kosten

Aan de behandeling van uw verzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten vindt u op het aanvraagformulier. De gemeente brengt deze kosten in mindering op de kosten van een eventuele vergunning.