Sloopmelding doen

Heeft u meer dan 10 m³ sloopafval? Of wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd sloopmelding doen. Doe de sloopmelding via Omgevingsloket online of vul het formulier sloopmelding in.

Monument of binnen beschermd dorpsgezicht Ronkenstein

Heeft uw sloopwerk betrekking op een monument of binnen beschermd dorpsgezicht Ronkenstein? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. U hoeft geen sloopmelding te doen als u een omgevingsvergunning nodig heeft.