Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een kaart
  • Regels voor gebruik en bebouwing
  • Uitleg over wat wel en niet mag

Procedure van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. De gemeente kondigt een nieuw ontwerpbestemmingsplan of vastgesteld bestemmingsplan met daarin de ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan of vastgesteld bestemmingsplan inzien. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw zienswijzen kenbaar te maken of om in beroep te gaan. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmakingen van ontwerp-bestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen inzien

Op onze website vindt u het overzicht bestemmingsplannen. U kunt ook bestemmingsplannen inzien bij de klantenbalie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.