De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat er verandert

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de nog op te stellen Omgevingsvisie voor de gemeente Beesel. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van Beesel en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Beesel. Die regels staan nu nog in diverse bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu. Deze regels worden dus gebundeld in het omgevingsplan welk 1 januari 2024 van kracht wordt.

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). De huidige regels blijven inhoudelijk hetzelfde maar worden dus op één plek gebundeld. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningscheck en vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Meepraten over ontwikkelingen in Beesel

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen in de gemeente Beesel. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen in Beesel. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarmee op weg te helpen is een participatiehandreiking in voorbereiding. Deze wordt komende periode gepubliceerd, waarna er al mee geoefend kan worden en we ervaring hebben als de Omgevingswet in werking treedt.

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer informatie