U kunt een klacht indienen als:

 • u vindt dat u niet netjes bent behandeld door de gemeente Beesel,
 • uw klacht niet gaat over besluit of beleid,
 • uw klacht niet gaat over het onderhoud of overlast in de openbare ruimte. Overlast in de openbare ruimte kunt u melden via de website.
 • uw klacht niet ouder is dan 1 jaar. Na 1 jaar is de gemeente niet meer verplicht om uw klacht te onderzoeken.

Indienen klacht

Vul het klachtbrief-formulier (PDF, 177.1 kB) in en stuur het op. U kunt ook een gewone brief sturen.

Wat moet er in uw brief staan?

 • De datum waarop u de klacht indient
 • De datum van het voorval waarover de klacht gaat
 • Een duidelijke omschrijving van het voorval waar de klacht over gaat
 • De reden waarom u een klacht indient over dit gedrag
 • Uw naam en adres
 • Wie zich volgens u niet correct heeft gedragen
 • Wat u vindt dat de gemeente moet doen met uw klacht
 • Uw handtekening

Stuur uw klachtbrief-formulier of brief naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. de klachtcoördinator
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Afhandeling klacht

De gemeente probeert uw klacht eerst rechtstreeks met u op te lossen. De gemeente neemt hiervoor contact met u op. Lukt het niet om uw klacht op te lossen? Dan wordt uw klacht behandeld door een klachtbehandelaar. Deze klachtbehandelaar adviseert het college van burgemeester en wethouders over de vraag of een klacht terecht is of niet. Het college beslist uiteindelijk.
De gemeente heeft de klachtenprocedure vastgelegd in de Klachtenverordening (Deze link gaat naar een andere website).

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar voorleggen aan de Nationale ombudsman. U kunt pas naar de Nationale ombudsman als de gemeente de klacht heeft behandeld.