Hervatting raadsvergadering van 26 april op 3 mei 2021

donderdag 29 april 2021

We hervatten de raadsvergadering van 26 april 2021. Tijdens het vervolg van deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen:

  • Detailhandelsbeleid
  • Stimuleringsregeling toekomstbestendige centra gemeente Beesel
  • Uitbreiding berging sporthal de Schans
  • Bestemmingsplan Offenbekermarkt
  • Herbenoeming extern lid rekenkamercommissie (J. Schreurs)


De agenda en vergaderdocumenten kunt u terugvinden bij de besluitvormende raadsvergadering van 26 april 2021: https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8d5cb598-4da0-44ca-bf94-eedc8334e838

Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: de link zal beschikbaar worden op de website van de gemeente.