Gemeente Beesel verwijdert verkeerskussens Heerstraat en Mariastraat

woensdag 10 april 2024

Vanaf donderdag 11 april worden de verkeerskussens in de Heerstraat en Mariastraat verwijderd. Dit besluit neemt de gemeente na diverse signalen van omwonenden, een nieuwe geluidsmeting en een zorgvuldige afweging.

Verkeerskussens leiden tot ander type overlast

De gemeente legde eerder de verkeerskussens neer om de verkeersveiligheid te vergroten. Het doel van de kussens was om ervoor te zorgen dat er minder hard wordt gereden op de Heerstraat en de Mariastraat. Ondanks dat de verkeerskussens bijdragen aan snelheidsvermindering, zorgen ze ook voor nieuwe vormen van overlast: geluidsoverlast en overlast door trillingen. Deze overlast wordt veroorzaakt door verkeer dat boven de maximale toegestane snelheid over de verkeerskussens heen rijdt.

Naar aanleiding van signalen van omwonenden besloten we een geluidsmeting uit te voeren. Uit deze geluidsmeting concluderen we dat de nieuwe situatie tot een te hoog geluidsniveau leidt. Deze overlast is van een dusdanige mate, dat we hebben besloten om de verkeerskussens er weer uit te halen. De kussens hebben dus wel een snelheidsvertragende werking, maar de nieuwe overlast die het veroorzaakt is niet houdbaar.

Verkeersveiligheid heeft onze aandacht

Naast het plaatsen van de verkeerskussens, realiseerden we ook een wegversmalling en draaiden we een voorrangsregeling om. Deze twee laatste maatregelen houden we in stand ten behoeve van de verkeersveiligheid. Daarmee beseffen we ook dat we niet het volledige probleem oplossen.

Natuurlijk vinden we deze situatie vervelend. We willen graag de verkeersveiligheid vergroten en de overlast voor omwonenden zo laag mogelijk houden. Daarvoor zijn we op zoek naar de juiste oplossing. Helaas moeten we ook concluderen dat er geen sluitende oplossing is die alle belangen dient.

Op korte termijn zetten we in op een gedragsaanpak en communicatiestrategie. Deze heeft als doel om verkeer langzamer te laten rijden of bestuurders een andere route te laten kiezen. Ook gaan we verder in gesprek met bedrijven over hun vrachtverkeer. Op lange termijn hebben we aandacht voor de transformatie van bedrijventerreinen en aanpassingen aan de wegenstructuur in ons nieuwe mobiliteitsplan.

Timing

De gemeente kiest ervoor om niet langer te wachten met het weghalen van de verkeerskussens. Dit om verdere overlast voor omwonenden te voorkomen. Bovendien vinden er vanaf 14 april werkzaamheden plaats bij spoorwegovergangen in Reuver. Dit leidt tot extra verkeer op de Heerstraat en Mariastraat. We willen graag voor deze – tijdelijke – situatie de verkeerskussens zoveel als mogelijk weg hebben.