Mobiliteitsenquête: Hoe verplaatst u zich door de gemeente?

maandag 8 april 2024

De gemeente Beesel wil ook in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe u zich verplaatst door de gemeente en in de goede punten en verbeterpunten op het gebied van mobiliteit en verkeer.

Uw fietstocht naar de sportvereniging of naar school, een bezoek aan familie, de dagelijkse reis naar het werk of een ritje met de (buurt)bus: het heeft allemaal met mobiliteit te maken. Waar u woont, werkt en plezier maakt, heeft invloed op hoe u zich verplaatst. Daarnaast zijn er veranderingen in de samenleving die invloed hebben. Bijvoorbeeld een groeiende oudere bevolking, snellere fietsen of meer toerisme in de gemeente.

Mobiliteitsenquête

Graag nodigen we u uit om mee te denken over mobiliteit en verkeer in de gemeente Beesel. Waar loopt u tegenaan? Wat gaat goed? Wat kan er beter en wat zijn uw wensen? Laat van u horen en vul de enquête in.

Vul de mobiliteitsenquête in (Deze link gaat naar een externe website)

Mobiliteitsplan

De verkregen informatie wordt meegenomen in het opstellen van een mobiliteitsplan: hoe ziet het toekomstbeeld van de gemeente Beesel eruit op het gebied van mobiliteit en verkeer? Vervolgens wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Hierin staan concrete acties die bijdragen aan het realiseren van het geschetste toekomstbeeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.beesel.nl/mobiliteit (Deze link gaat naar een andere website).