Herinrichting centrum Offenbeek

woensdag 17 april 2024

In december 2023 heeft het College van B&W het definitieve ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum in Offenbeek. Het ontwerp is tot stand gekomen samen met betrokken omwonenden en ondernemers.

Wethouder Anouk Huijs: “Met de vastgestelde vernieuwingen en maatregelen krijgt het centrum een flinke impuls, is het klaar voor de toekomst en nodigt het uit tot ontmoeting in hartje Offenbeek.” In het ontwerp is onder andere rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer en het groen. Ook is opnieuw gekeken naar de voorzieningen op het plein. Bijvoorbeeld voor marktkramen en evenementen. “Het is mooi om te zien dat we met dit ontwerp samen uitvoering geven aan een toekomstbestendig centrum, met aandacht voor het behoud van voorzieningen en ruimte voor beleven”, aldus Piet van de Kerkhof, voorzitter Kernoverleg Veur Óffebek.

Vervolg

In april 2024 is de aanbesteding van het civieltechnische werk. In mei 2024 vindt de gunning plaats door het College van B&W. Vervolgens start de aannemer in juni met de werkzaamheden. In mei 2024 organiseert de aannemer een informatieavond voor omwonenden en ondernemers. Tijdens deze informatieavond worden onder andere de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid besproken. Omwonenden en ondernemers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. De planning is om de werkzaamheden eind november 2024 af te ronden.

Bekijk hier het definitieve ontwerp herinrichting centrum Offenbeek (PDF, 5.0 MB).