Groenere uitstraling centrum Reuver

dinsdag 3 maart 2020

Met de plaatsing van negen plantenbakken op het Raadhuisplein deze week, krijgt het centrum van Reuver een groenere uitstraling. “Zo kunnen we, vooruitlopend op de daadwerkelijke nieuwe inrichting van het centrum Reuver, snel resultaat boeken voor een betere sfeer en beleving. Dat maakt het centrum aantrekkelijker,“ aldus wethouder Debbie Heesakkers. Eén van de opgaven vanuit de beleidsvisie toekomstbestendige centra.


Wethouder Heesakkers helpt mee met het beplanten van een plantenbak op het Raadhuisplein in Reuver.De bakken met planten zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere uitstraling van het Reuvers centrum. Daarnaast kunnen mensen op de brede rand van de bakken zitten. Functioneel en aantrekkelijk in het dagelijks gebruik en bij evenementen. Dinsdag 3 maart wordt in overleg met de marktmeester de exacte plaats bepaald op het Raadhuisplein. In de bakken komen grassen en bloeiende vaste planten als onderbeplanting en in het midden van de bak een grote struik of meerstammige boom. Tijdens de weekmarkt (iedere vrijdagmiddag) blijven de bakken staan. Bij andere activiteiten en evenementen worden ze, indien nodig, verplaatst.

Toekomstbestendige centra

In december 2019 stelde de gemeenteraad de visie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ vast. Inclusief uitvoeringsprogramma met acties en maatregelen voor alle centra én voor de afzonderlijke kernen. Het doel is om de levendigheid in Reuver te versterken en de leefbaarheid in Offenbeek en Beesel te garanderen. Ook het schetsontwerp voor het centrum van Reuver, één van de actiepunten, is vastgesteld. Naar verwachting is eind dit jaar het definitief ontwerp gereed. Ook dit pakt de gemeente Beesel in samenspraak met de gemeenschap op. Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar.