Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn

maandag 9 september 2019

De gemeente Beesel wil samen met inwoners, verenigingen en organisaties zorgdragen voor een rookvrije omgeving voor de kinderen en jongeren in de gemeente Beesel. De gemeente wil dit positief benaderen door bewustwording en door elkaar positief aan te spreken op rookgedrag. Verenigingen en organisaties worden opgeroepen zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Daarom zijn alle scholen in de gemeente rookvrije zones. Zo ook de zone bij basisschool Het Spick. Want kinderen moeten de kans krijgen om geheel rookvrij op te groeien door hen te beschermen tegen tabaksrook, zonder verleiding om te gaan roken en met goede voorbeelden om zich heen. Hier horen natuurlijk ook de schoolpleinen van basisscholen Bösdael, Meander en De Triolier bij.