2 inloopbijeenkomsten voor Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel

maandag 17 juni 2019

Voor dijkversterking Beesel komt het Ontwerp Projectplan Waterwet deze maand met een aantal ontwerpvergunningen ter inzage te liggen. Tijdens de ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. De periode van de ter inzagelegging is van 20 juni t/m 31 juli. Dit valt grotendeels in de zomervakantie. Daarom heeft het waterschap ervoor gekozen om het Ontwerp Projectplan Waterwet eerder online op hun website te plaatsen. Dit gebeurt na akkoord van het Dagelijks Bestuur, vanaf 12 juni. Let wel, een zienswijze kan alleen ingediend worden in de ter inzageperiode van 20 juni t/m 31 juli.

Het waterschap organiseert ook 2 inloopbijeenkomsten. Eén voor de start van de zomervakantie en één in de zomervakantie om u zoveel als mogelijk ten dienste te staan. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u het Ontwerp Projectplan Waterwet inzien, vragen stellen en kunt u hulp krijgen bij het samenstellen van een zienswijze.

De inloopbijeenkomsten voor het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel zijn op:
- dinsdag 25 juni van 19.00 – 21.00 uur in De Bongerd en op
- maandag 22 juli van 19.00 – 21.00 uur in De Bongerd.

De inloopbijeenkomsten zijn ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt dus gewoon binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. De informatiemarkt is opgedeeld in diverse thema’s: kaarten (dit zijn de kaarten die in het projectplan staan), procedures, grondverwerving en indienen zienswijze. Wanneer u aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u zelf een zienswijze indienen. Mocht u daar vragen over hebben, dan beantwoorden wij die graag. U kunt ook gebruik maken van de notulist om ter plekke hulp te krijgen bij uw zienswijze.