Inkomensgrens voor eenmalige energietoeslag 2023 verhoogd

dinsdag 30 april 2024

De energietoeslag helpt huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om de hogere energiekosten te betalen. De energietoeslag is een eenmalige uitkering van het Rijk die u krijgt via uw gemeente. De gemeente Beesel is al gestart met het uitkeren van deze toeslag. De inkomensgrens om deze energietoeslag te krijgen wordt verhoogd naar 130%. U kunt de energietoeslag 2023 nog tot 1 juli 2024 aanvragen.

Hoogte energietoeslag 2023

De energietoeslag 2023 is €1.300 per huishouden. De energietoeslag telt niet mee als inkomen.
Studenten komen ook in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Studenten kunnen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) eenmalig een bedrag van €400 ontvangen. Dit geldt alleen voor studenten met een uitwonende basisbeurs én een aanvullende beurs. Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op www.duo.nl/energie (Deze link gaat naar een andere website).

Voorwaarden energietoeslag 2023

De gemeente Beesel heeft besloten om de voorwaarden van de energietoeslag 2023 aan te passen. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum inkomen. Dit was eerst 120%.

Dit zijn de volledige en actuele voorwaarden waar u aan moet voldoen om de energietoeslag 2023 te ontvangen:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Beesel
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U moet energiekosten betalen
  • U ontvangt een bijstandsuitkering van de Participatiewet, bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of een minimaregeling
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum inkomen
  • Het bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens die voor u geldt als u een bijstandsuitkering zou ontvangen.
  • U ontvangt een IOAW of een IOAZ en uw bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens die voor u zou gelden als u een bijstandsuitkering zou ontvangen.
  • U volgt een schuldhulptraject (WSNP of minnelijke schuldregeling)

Wilt u weten wat de vermogensgrens en normbedragen zijn? Kijk hier op de website van Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een andere website)

Aanvragen energietoeslag 2023

Voldoet u aan de nieuwe voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag 2023 hier aanvragen via dit digitale aanvraagformulier. U kunt de energietoeslag tot 1 juli 2024 aanvragen.

Nog geen energietoeslag ontvangen wel aangevraagd?

Heeft u de energietoeslag 2023 al aangevraagd maar heeft u nog geen besluit ontvangen? De gemeente Beesel beoordeelt uw aanvraag op grond van de nieuwe voorwaarden. Voldoet u aan de nieuwe inkomensgrens? Dan ontvangt u de energietoeslag zo snel mogelijk. Voldoet u niet aan de inkomensgrens? Dan ontvangt u van ons een afwijzing voor uw aanvraag.

Afwijzing 2023

Is uw aanvraag voor de energietoeslag 2023 eerder afgewezen? De gemeente Beesel kijkt in hoeverre u binnen de nieuwe inkomensgrens valt. Is uw inkomen niet hoger dan 130% van het sociaal minimum inkomen? Dan ontvangt u alsnog de energietoeslag.
Voldoet u wel aan de nieuwe inkomensgrens en heeft u op 15 mei 2024 nog niets van ons gehoord? Neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar werkeninkomen@beesel.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@beesel.nl.