Subsidies

  • Subsidieverordening Beesel

    De gemeenteraad heeft op 19 december 2011 de Algemene Subsidie Verordening Welzijn vastgesteld. Een instelling komt volgens deze verordening voor subsidie in aanmerking als het tot doel heeft het welzijn van de burger te bevorderen door activiteiten op het gebied van:
    maatschappelijke ondersteuning, educatie, recreatie, emancipatie, sport, cultuur en kunst, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Uitgelicht

Zoeken