Leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna moet uw kind onderwijs blijven volgen tot hij of zij de startkwalificatie (diploma vwo, havo of mbo niveau 2) haalt of tot zijn of haar 18de verjaardag.  Zolang uw kind leerplichtig is, bent u verplicht uw kind in te schrijven bij een school en te zorgen dat uw kind aanwezig is tijdens de lessen.

Taken van leerplichtconsulenten

 • Controleren of alle leerplichtige kinderen naar school gaan;
 • Reageren op meldingen van een school wanneer een kind:
  • regelmatig te laat komt;
  • twijfelachtig verzuimt wegens ziekte;
  • op vakantie gaat onder schooltijd;
 • Doorverwijzen naar het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van voortijdig schoolverlaters:
  • jongeren tussen 18 en 23 jaar;
  • zonder startkwalificatie (diploma vwo, havo of mbo-niveau 2);
 • Afhandelen van verzoeken voor:
  • Verlof;
  • Vrijstelling van inschrijving op een school;
 • Wanneer nodig inschakelen van:
  • Partners die werken met kinderen en jeugd;
  • Officier van Justitie.

Verlofrecht

Uw kind heeft recht op verlof:

 • 1 vrije dag bij:
  • een religieuze feestdag;
  • huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders of grootouders;
  • 25-, 40-, of 50-jarig jubileum van ouders of grootouders;
  • verhuizing van gezin;
 • 2 vrije dagen bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
 • duur van verlof in overleg met schooldirecteur of leerplichtconsulent bij:
  • o    ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
  • o    overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind.

Vakantieverlof

 • U vraagt vakantieverlof 8 weken van tevoren aan bij:
  • de schooldirecteur (maximaal 10 schooldagen verlof);
  • de leerplichtconsulent (meer dan 10 schooldagen verlof);
 • Uw kind komt in aanmerking voor vakantieverlof onder schooltijd wanneer:
  • ten minste 1 van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
  • het gezin in géén van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan;
  • de extra vakantie niet in de eerste 2 weken van het schooljaar valt.

Vrijstelling van inschrijving op een school

U vraagt vrijstelling van inschrijving op een school aan bij de leerplichtconsulent. Uw kind komt in aanmerking voor vrijstelling van inschrijving op een school wanneer:

 • uw kind lichamelijk of geestelijk niet in staat is om op school te zitten;
 • volgens u (ouder/verzorger) er geen enkele school is die voldoet aan uw godsdienst of levensovertuiging;
 • uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland;
 • u een trekkend bestaan leidt en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

Contact

Uitgelicht

Zoeken