Vacature programma-manager en plv directeur_NL euregio-rmn

Profielschets

Programmamanager INTERREG V A / plaatsvervangend directeur
euregio rijn-maas-noord
(m/v)*


 

Logo Euregio


 


 

Logo Interreg


 

November 2017

euregio rijn-maas-noord
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach

*Omwille van de leesbaarheid is er in de tekst gekozen voor de mannelijke schrijfvorm.
Zowel vrouwen als mannen worden nadrukkelijk gevraagd te reageren op deze vacature.

Algemeen
Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband euregio rijn-maas-noord bestaat bijna 40 jaar en is een publiekrechtelijke organisatie naar Duits recht. Aan de Nederlandse kant zijn nagenoeg alle gemeenten uit Midden- en Noord-Limburg lid van de organisatie euregio rijn-maas-noord. Aan de Duitse zijde zijn naast de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld ook de grensgemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg lid. Vanuit overheidszijde zijn verder de Kreis Viersen, Kreis Kleve en Rhein-Kreis Neuss lid van de gemeenschappelijke regeling. Ook het bedrijfsleven is verbonden aan de samenwerking en is vertegenwoordigd via de Kamer van Koophandel en de twee regionale Industrie- und Handelskammern. Elk lid uit het samenwerkingsverband is vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd uit afgevaardigden van deze algemene ledenvergadering.
In 2014 hebben de leden een euregio-Visie opgesteld. De ambities en doelen uit deze visie worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en overheidspartijen.


Organisatie
In eerste aanleg is de euregio-rijn-maas-noord een organisatie die grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke en private partijen wil faciliteren door ze met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen uiteenlopende partners te verstevigen en uit te bouwen kunnen grensoverschrijdende kansen op sociaal en economisch gebied worden verzilverd. Naast het uitvoeren van een aantal initiatieven en projecten door de organisatie zelf, is de euregio rijn-maas-noord opdrachtnemer voor het regionale programma-management binnen het Europese structuurprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland.

Het programma-management dient als frontoffice voor partijen uit het werkgebied van de euregio die grensoverschrijdend willen innoveren en/of grensbelemmeringen willen afbouwen en hiervoor projectaanvragen indienen. De rol van het programma-management bestaat o.a. uit het bijeenbrengen van projectpartners, het proactief geven van duidelijke en opbouwende feedback ten aanzien van projectideeën, het toetsen van projectaanvragen, het voorbereiden van de besluitvormingsprocedure, waarbij de afstemming wordt gezocht met provincies en ministeries, en op afstand begeleiden van projecten gedurende de uitvoerings- en afrondingsfase.


De functie

Programmamanager
De organisatie is op zoek naar een kandidaat die per direct of op korte termijn inzetbaar is. Voor de opvolger wordt gedacht aan een persoon die de lijnen binnen het team programma-management INTERREG kan uitzetten, senioriteit uitstraalt, collega’s kan coachen en tegelijkertijd beschikt over een hands-on mentaliteit. Het programma-management stelt zich naar externen en internen als dienstverlener op en motiveert partijen om grensoverschrijdende projecten te ontplooien die een duurzaam effect hebben. Inhoudelijk kan de programmamanager rondom projecten subsidieprojecten beoordelen, bemiddelen, matchen en draagvlak zoeken bij Duitse en Nederlandse overheden. De programmamanager heeft oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet om te gaan met culturele verschillen in het grensgebied Duitsland-Nederland (zowel op de werkvloer als in besluitvormingsprocedures).

Plaatsvervangend directeur
De plaatsvervangend directeur (gemiddeld 5% van de tijdsbesteding) vervangt de directeur intern en extern op momenten dat dit nodig is. Bij afwezigheid van de directeur is de plaatsvervangend directeur tot op zekere hoogte beslissings- en tekenbevoegd. Tevens is de plaatsvervanger een kritisch klankbord voor de directeur op het gebied van de interne bedrijfsvoering en externe georiënteerde doorontwikkeling van de organisatie.

Resultaatgebieden
De programmamanager INTERREG V A is verantwoordelijk voor:

 • Alle activiteiten op het gebied van projectacquisitie, projectadvisering, projectontwikkeling en projectbegeleiding binnen het team programma-management

 • Het verdelen van projecten en werkzaamheden binnen het team programma-management

 • Het leggen van dwarsverbanden tussen ambities, projectideeën en partners

 • De kwaliteit van het programma-management ten opzichte van programmapartners en rapporteert hierover periodiek

 • Onderhoudt uitstekende contacten aan beide kanten van de grens met o.a. projectaanvragers en de programmapartners van provincies, ministeries en Bezirksregierung

 • Adequate vertegenwoordiging van het programma-management in diverse Duits-Nederlandse overlegstructuren

 • Dient als eerste vraagbaak voor het team wanneer het gaat om complexe vraagstukken in relatie tot subsidievoorwaarden uit het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland

 • Vervult de rol van secretaris voor de INTERREG-commissie in de euregio rijn-maas-noord


Profiel programmamanager/ plaatsvervangend directeur
Het profiel van de programmamanager/ plaatsvervangend directeur vraagt om iemand die nadrukkelijke affiniteit heeft met de inhoud van het programma INTERREG V A en dit kan combineren met een strategische en tactische oriëntatie om projecten te genereren die enerzijds aansluiten bij de doelstellingen van het INTERREG-programma en anderszijds bij de politieke doelstellingen van de programmapartners. Uitstekende netwerkkwaliteiten, bij voorkeur in de betreffende context, zijn eveneens van belang. Intern ziet hij of zij zich als een meewerkend voorman of voorvrouw die teamleden motiveert, coacht en ondersteunt waar nodig.


Functie-eisen

 • Uitstekende beheersing van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en de Duitse taal is een vereiste

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau

 • Strategisch en diplomatiek kunnen handelen

 • Ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context

 • In staat constructief te netwerken en deze te onderhouden

 • Ervaring op het gebied van leidinggeven aan of coachen van medewerkers is een pré

 • Een proactieve dienstverlener die intern en extern motiveert en aanjaagt

 • Communicatief, laagdrempelig, verbindend en adviesvaardig

 • Persoonlijke integriteit en de integriteit van de organisatie staan hoog in het vaandel

 • Aantoonbare ervaring met projectontwikkeling, bij voorkeur in de context van grensoverschrijdende samenwerking en Europese structuurfondsen

 • Geen 9-tot-5 mentaliteit

 • Beschikt over een eigen auto en kan deze voor dienstreizen inzetten
  (reiskosten voor dienstreizen worden vergoed)

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris wordt op basis van kennis en ervaring ingeschaald in schaal 13 of 14 volgens TVöD (cao voor de Duitse overheid en gemeenten). De aanstelling is van tijdelijke aard tot eind 2022. De keuzes rondom INTERREG VI A zullen duidelijkheid geven over de periode na 2022. Voor het overige gelden de bepalingen uit TVöD.

Procedure
Deze vacature wordt tegelijk intern en extern opengesteld. Uiteraard worden vrouwen en mannen uitgenodigd om op deze vacature te reageren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 11 december 2017. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 19 en 20 december in het kantoor van de euregio te Mönchengladbach.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:

euregio rijn-maas-noord
t.a.v. Andy Dritty
- vertrouwelijk -
Konrad-Zuse-Ring 6
D-41179 Mönchengladbach

of per mail aan: andy.dritty@euregio-rmn.de

Meer informatie over de euregio rijn-maas-noord is te vinden op: www.euregio-rmn.eu
Meer informatie over INTERREG V A Deutschland-Nederland is te vinden op:
www.deutschland-nederland.eu

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Andy Dritty, directeur euregio rijn-maas-noord, per mail andy.dritty@euregio-rmn.de of telefonisch +49 2161 69 85 501

De kosten die u maakt ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zoals bijvoorbeeld
reis- en verblijfkosten, worden niet vergoed.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uitgelicht

Zoeken