Aanmelden mailinglijst

Als u actief op de hoogte gehouden wilt worden van dit plan kunt u uw e-mailadres achterlaten op de mailinglijst. Vul hiervoor het aanmeldformulier Wederikstraat (Deze link gaat naar een andere website) in. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is ontvangt u hierover een e-mail. Natuurlijk kunt ook deze webpagina (www.beesel.nl/wederikstraat) in de gaten blijven houden voor de laatste informatie.

We houden de bewoners van de Wederikstraat uiteraard ook per brief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Terugblik inloopavond woningbouwplannen Wederikstraat

Op woensdag 7 juni 2023 organiseerden gemeente Beesel en Woningstichting Nester een inloopavond over de woningbouwplannen aan de Wederikstraat te Reuver. Het voornemen is om modulaire woningen te realiseren op het huidige grasveld. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woonruimte.

Omwonenden en andere belanghebbenden deelden tijdens deze avond hun zorgen en wensen over onder andere de wijze van verhuur, doelgroepen, tijdelijke huurcontracten, privacy en de bestaande verkeerssituatie.

Tijdens het vervolgproces blijven gemeente Beesel en Nester met de omwonenden in contact om de wensen en zorgen verder in beeld te brengen en het plan verder uit te werken. Zodra er meer bekend is over de mogelijke invulling van de locatie organiseren we een nieuwe informatiebijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Locatie en ruimtelijke procedure

Waarom is voor de locatie aan de Wederikstraat gekozen?

De criteria waar naar gekeken is bij de locatiekeuze zijn onder andere: nabij bestaande infrastructuur, nabij een bestaande kern, aansluiting op nutsvoorzieningen, logische aanvulling op bestaande woningbouw en gemeentelijke grond. Aan de hand van deze criteria kwam de locatie Wederikstraat als optie naar voren.

Blijven de woningen tijdelijk of permanent staan?

Het doel van gemeente Beesel en Nester is dat de woningen permanent blijven staan. In beginsel mogen de woningen maximaal 10 jaar blijven staan op grond van een tijdelijke vergunning vanuit het huidige bestemmingsplan. In deze periode gaat de gemeente Beesel een wijziging van het bestemmingsplan voorleggen zodat permanente woningbouw in de toekomst mogelijk is.

Wat is de reden dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd?

Het doel van gemeente Beesel en Nester is dat de woningen permanent blijven staan. Om dit mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Hoe ziet de ruimtelijke procedure eruit?

  1. Tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van 10 jaar.
  2. Tegelijkertijd wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie, waarmee de ontwikkeling permanent planologisch geregeld wordt.

De behandelingstermijn voor de tijdelijke omgevingsvergunning bedraagt, na ontvangst van een complete vergunningsaanvraag, 8 weken met de mogelijkheid om deze nog met 6 weken te verlengen. De termijn voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan bedraagt circa 1 jaar.

Kan ik bezwaar maken?

Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op zowel de tijdelijke vergunning als op de wijziging van het bestemmingsplan.

Waarom worden er op de locatie geen 'gewone' huizen gebouwd?

Vanwege de snelheid van het ontwikkelen en realiseren van modulaire woningen is er gekozen voor het traject zoals beschreven. Op deze wijze kunnen de woningen op korte termijn worden gerealiseerd.

Realisatie

Wat zijn modulaire woningen?

Een modulaire woning is een woning die is samengesteld uit verschillende modules, volledig afgewerkt in de fabriek. Een modulaire woning heeft een flexibel bouwsysteem, waardoor de woning aangepast kan worden aan de woonbehoefte. De woningen worden gebouwd conform het Bouwbesluit permanente bouw. Een modulaire woning is een duurzaam woonproduct voor langere tijd.

Welke partij(en) gaan de woningen realiseren?

Gemeente Beesel en Nester onderzoeken op dit moment welke woningen geschikt zijn om te realiseren aan de Wederikstraat. Zodra er een keuze is gemaakt weten we welke partij de woningen gaat realiseren.

Om hoeveel woningen gaat het?

Het voornemen is om circa 20 wooneenheden te realiseren, verdeeld over 2 woonlagen. Het gaat om zowel studio’s als appartementen.

Wat is de rol van Nester in dit project?

  • Gemeente Beesel zorgt voor bouwrijpe grond.
  • Nester zorgt in samenwerking met een ontwikkelaar voor de woningen.
  • Nester zorgt voor de toewijzing.

Wanneer zijn de woningen klaar en gereed voor de verhuur?

We streven ernaar de woningen aan het begin van 2024 te realiseren.

Communicatie/participatie

Ik wil op de hoogte gehouden worden van dit plan. Kan dat?

Als u actief op de hoogte gehouden wilt worden van dit plan kunt u uw e-mailadres achterlaten op de mailinglijst. Vul hiervoor het aanmeldformulier Wederikstraat (Deze link gaat naar een andere website) in. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is ontvangt u hierover een e-mail. Natuurlijk kunt ook deze webpagina (www.beesel.nl/wederikstraat) in de gaten blijven houden voor de laatste informatie.

We houden de bewoners van de Wederikstraat uiteraard ook per brief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

Wie worden actief betrokken/geïnformeerd over dit plan?

Alle bewoners van de Wederikstraat zijn geïnformeerd per brief. Ook zijn zij uitgenodigd voor een vragenuur waar zij hun vragen kunnen stellen. We houden de bewoners van de Wederikstraat uiteraard per brief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

Kunnen omwonenden meedenken over het plan?

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van de soort woningen en de inpassing in de omgeving nodigen we omwonenden uit om mee te denken over de invulling van de openbare ruimte rondom het gebouw. Denk hierbij aan aanpassingen aan het openbare groen, parkeerplaatsen en speelvoorzieningen. Hiervoor organiseren we een aparte informatieavond. Naar verwachting vindt deze plaats in het derde kwartaal van 2023.

Verhuur

Voor welke doelgroepen zijn de woningen bedoeld?

De studio’s en appartementen zijn voor 1 of 2-persoons huishoudens die dringend opzoek zijn naar een woning. De volgende doelgroepen komen in aanmerking:

  • Woningzoekenden uit gemeente Beesel met een urgente woonbehoefte
  • Bijvoorbeeld urgentie die is ontstaan na een scheiding of gezinsbreuk.
  • Statushouders
  • Oekraïense woningzoekenden

Worden bewoners geholpen met vervolghuisvesting?

In principe wonen de bewoners maximaal 2 jaar in dit complex. In de tussentijd moeten de bewoners zelf op zoek naar nieuwe permanente woonruimte. Nester helpt daarbij door middel van het aanbieden van woningen op Thuis in Limburg. Iedereen kan hierop reageren. Degene met de langste inschrijfduur krijgt normaliter sneller een woning toegewezen.
Gemeente Beesel zal ook de komende jaren in overleg met de woningcorporaties woningen blijven toevoegen en de woningvoorraad afstemmen op behoefte.

Wat is de huurprijs?

De huurprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen rondom de aftoppingsgrens (650,-) komen te liggen.

Hoe wordt de woningtoewijzing geregeld?

Er wordt gewerkt met tijdelijke huurovereenkomsten. In principe mag elke bewoner er maximaal 2 jaar wonen.

Wat gaat gemeente Beesel/Nester doen om eventuele overlast te voorkomen?

Bij de verhuur van de woningen aan de Wederikstraat gelden dezelfde regels als bij andere huurwoningen. In geval van overlast zal hierop op dezelfde wijze worden geacteerd.

Bij wie kan men terecht als er overlast is?

Overlast kan in eerste instantie gemeld worden bij de verhuurder: Nester. Nester en gemeente Beesel hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid wanneer er sprake is van overlastsituaties.

Krijgt het gebouw 24/7 toezicht?

Het gebouw krijgt geen 24/7 toezicht. Bij de verhuur van de woningen aan de Wederikstraat gelden dezelfde regels als bij andere huurwoningen. In geval van overlast zal hierop op dezelfde wijze worden geacteerd.

Kan ik een rol vervullen als de nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen?

Mocht hier interesse in zijn dan kunnen mensen zich melden bij gemeente Beesel of Nester. Vanuit daar bekijken we of/hoe we dit kunnen vormgeven.

Hebben statushouders/Oekraïners een aanspreekpunt in de gemeente?

Ja, statushouders en Oekraïners hebben een aanspreekpunt binnen de gemeente.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de veelgestelde vragen nog een vraag die niet beantwoord is? Neem dan contact op met gemeente Beesel door een e-mail te sturen naar: info@beesel.nl of via telefoonnummer: 077 - 474 92 92