Beschikkingen | afhandeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beschikkingen | afhandeling
PublicatiedatumBekendmakingBron
6 mei 2021Besluit op omgevingsvergunning regulier, Bösdaellaan 2, 5953BW ReuverGemeenteblad
5 mei 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Rijksweg 43-43a en 43b in ReuverGemeenteblad
21 apr 2021Gemeente Beesel – standplaatsvergunning mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, Bösdaellaan 1 in ReuverGemeenteblad
21 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kerstenbergweg 22 in BeeselGemeenteblad
21 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Dr. Poelsstraat 6 in ReuverGemeenteblad
14 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Broeklaan 129 in ReuverGemeenteblad
14 apr 2021Gemeente Beesel – standplaatsvergunning verkoop ijs bij het veerpont Beesel tussen 31 maart en 12 september 2021Gemeenteblad
14 apr 2021Gemeente Beesel – standplaatsvergunning verleend voor Markt in Beesel voor zaterdagen tussen 15 en 21 uurGemeenteblad
14 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Hoornpost kadastraal sectie F nr. 1688 in BeeselGemeenteblad
7 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Dijckersingel 23 in ReuverGemeenteblad
7 apr 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Mgr. Theelenstraat 19 in BeeselGemeenteblad
24 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 22 in BeeselGemeenteblad
24 mrt 2021Gemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Dijckersingel 23 in ReuverGemeenteblad
24 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning project Schelkensbeek fase II in het buitengebied van Reuver en BelfeldGemeenteblad
23 mrt 2021Ontvangst melding Activiteitenbesluit Scheiweg 3 ReuverGemeenteblad
23 mrt 2021Ontvangst melding Activiteitenbesluit Beeselseweg 17 ReuverGemeenteblad
17 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woning gelegen tussen de nummers 15 en 15b aan de Heerstraat te ReuverGemeenteblad
17 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Rijksweg 57-59 in ReuverGemeenteblad
17 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Keulseweg 27 in ReuverGemeenteblad
10 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Markt 11 in BeeselGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Keulseweg 181 in ReuverGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Keulseweg 11a in ReuverGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning milieu Beeselseweg 17 in ReuverGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Hoendercamp 36 in ReuverGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Parklaan 74 in ReuverGemeenteblad
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Rijnderslaan 13a in ReuverGemeenteblad
24 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Lommerbergen 1 in ReuverGemeenteblad
24 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kesselseweg 1 in ReuverGemeenteblad
24 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Sint Annastraat 27 in ReuverGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Keulseweg 174 in ReuverGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning kappen van 10 bomen aan de Parklaan in ReuverGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 43-43a en 43b in ReuverGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Burgemeester Janssenstraat 54 in BeeselGemeenteblad

Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
PublicatiedatumBekendmakingBron
5 mei 2021Gemeente Beesel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de realisatie van een burgerwoning en drie mantelzorgwoningen op het perceel Roozendaelseweg 2 te ReuverStaatscourant
14 apr 2021Gemeente Beesel - Intrekken aanvraag ‘Wijzigingsplan Parklaan 53 Reuver’Staatscourant
31 mrt 2021Gemeente Beesel - Vaststelling bestemmingplan Krommenhoek 3a in ReuverStaatscourant

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
PublicatiedatumBekendmakingBron
5 mei 2021Gemeente Beesel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de realisatie van een burgerwoning en drie mantelzorgwoningen op het perceel Roozendaelseweg 2 te ReuverGemeenteblad
14 apr 2021Gemeente Beesel - Intrekken aanvraag ‘Wijzigingsplan Parklaan 53 Reuver’Gemeenteblad
31 mrt 2021Gemeente Beesel - Vaststelling bestemmingplan Krommenhoek 3a in ReuverGemeenteblad

Beleidsregels

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregels
PublicatiedatumBekendmakingBron
28 apr 2021Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)Gemeenteblad
24 mrt 2021Subsidieregeling Meedenken en Meedoen! 2021-2022Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
PublicatiedatumBekendmakingBron
28 apr 2021AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS REGIONAAL INTERVENTIE TEAMGemeenteblad
24 mrt 2021Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedure 2022 e.v. beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg& OGGZ preventie Noord- en Midden-LimburgGemeenteblad
19 feb 2021mandaatbesluit bevelsbevoegdheid directeur publieke gezondheid art. 58n WpgGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Beesel - wijziging mandaat - en (vol)machtigingsregisterGemeenteblad

Verkeersbesluiten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluiten
PublicatiedatumBekendmakingBron
7 apr 2021Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het intrekken van een tijdelijk verkeersbesluit in verband met het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver.Staatscourant
31 mrt 2021Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het intrekken van een verkeersbesluit voor het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening ten zuiden van het perceel Ruysdaelstraat 7 te ReuverStaatscourant
31 mrt 2021Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening op het parkeerkoffer op de hoek van de Jan Steenstraat/Julianastraat te Reuver, op de twee meest westelijk gelegen parkeerplekken.Staatscourant
3 mrt 2021Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met snoeiwerkzaamheden aan bomen op de Kesselseweg te Reuver van 8 t/m 12 maart 2021;Staatscourant

Beschikkingen | aanvraag

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beschikkingen | aanvraag
PublicatiedatumBekendmakingBron
31 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen, Rooverscamp 1, 5953BH ReuverGemeenteblad
31 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning voor Paardenstal Fam. Middel, Krommenhoek 3a, 5953JV ReuverGemeenteblad
31 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een raam, Korenbloemstraat 14, 5953GR ReuverGemeenteblad
31 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag berging Industriestraat 77, Industriestraat 77, 5953LV ReuverGemeenteblad
24 mrt 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Dr. Poelsstraat 6 in ReuverGemeenteblad
10 mrt 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Mgr. Theelenstraat 19 in BeeselGemeenteblad
24 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Vincent van Goghstraat 11 in ReuverGemeenteblad
17 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Keulseweg 11a in ReuverGemeenteblad
17 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Hoendercamp 36 in ReuverGemeenteblad
17 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Broeklaan 129 in ReuverGemeenteblad
17 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Hoornpost in BeeselGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning kappen van 10 bomen aan de Parklaan in ReuverGemeenteblad

Vergunningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Vergunningen
PublicatiedatumBekendmakingBron
17 mrt 2021Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woning gelegen tussen de nummers 15 en 15b aan de Heerstraat te ReuverStaatscourant

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
PublicatiedatumBekendmakingBron
10 mrt 2021Gemeente Beesel - Nevenfuncties leden college en gemeentesecretaris, peildatum 01.04.2021Gemeenteblad
19 feb 2021NevenfunctieGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het slopen en afvoeren van asbesthoudende materialen van 20 woningen Rustoord 1 t/m 20 in 5953 EE ReuverGemeenteblad