Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
8 jun 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023 [Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023]
31 mei 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2023 [Legesverordening gemeente Beesel 2023]
26 apr 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Delegatieverordening gemeente Beesel 2023 [Delegatieverordening gemeente Beesel 2023]
26 apr 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023
26 apr 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Beesel 2023
26 apr 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening 2023 gemeente Beesel [Algemene plaatselijke verordening gemeente Beesel 2023]
15 mrt 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Beesel [Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Beesel]

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Gemeente Beesel -  aanwijzing toezichthouder ACT! Interventieteam 2023
29 mrt 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan Beesel 2023-2027 [GRP 2023-2027]

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
3 mei 2023 Ontvangst Melding Activiteitenbesluit, Keulseweg 54, 5953HL Reuver
28 apr 2023 Ontvangst Melding Activiteitenbesluit, Pater Claretstraat 9, 5953LC Reuver

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met Open Air en Lazy Sunday op 17 en 18 juni 2023 in Offenbeek
31 mei 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met het Beach handbaltoernooi op 1 juli 2023 op de locatie Drakenrijk in Reuver
3 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik Sint Annastraat 27 te Reuver
3 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik Sint Annastraat 27 te Reuver
26 apr 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met Koningsdag op 27 april 2023 op het Raadhuisplein in Reuver
5 apr 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet ivm de Handboogwedstrijd (3D ronde) op 9, 10 en 11 juni 2023
29 mrt 2023 Gemeente Beesel - Verleende loterijvergunning Jong Nederland Beesel, trekking 22 april 2023
29 mrt 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking tervisielegging omgevingsvergunning brandveilig gebruik Meester Bosmanshof 1 te Reuver
29 mrt 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met de Fancy Fair op 21 en 22 april 2023 in Beesel
15 mrt 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan ‘Heijackerstraat (ong.), Beesel’
15 mrt 2023 Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning kappen bomen ten behoeve van aanleg snelfietspad Belfeld-Reuver

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
19 apr 2023 Gemeente Beesel - vaststelling Sportakkoord 2023-2026 gemeente Beesel

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
28 apr 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende regels omtrent de regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024
12 apr 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Subsidieregeling compensatie energielasten gemeente Beesel

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
8 mrt 2023 Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Beesel tot het vaststellen van een nieuw mandaatregister

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Gemeente Beesel - Verleende evenementenvergunning voor het Joekskapellentreffen op 11 juni 2023 op het plein in Offenbeek
17 mei 2023 Gemeente Beesel - Verleende evenementenvergunning Op Dreef Festival op 27, 28 en 29 mei 2023 op Drakenrijk in Reuver
17 mei 2023 Gemeente Beesel - Verleende evenementenvergunning Miatas at Summertime (Mazda MX5 weekend) van 18 t/m 20 augustus 2023
5 apr 2023 Gemeente Beesel - Verleende evenementenvergunning Ultimate Warrior Run op 8 april 2023 op en rondom Drakenrijk.
22 mrt 2023 Gemeente Beesel - Verleende evenementenvergunning Bluesfestival 2023 op 9 april 2023 bij de Schakel in Reuver

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk, Kesselseweg 49, 5953CK Reuver
2 jun 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Karel Doormanlaan 34, 5953EM Reuver
30 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Tasbeekpad sectie M nr. 67
26 mei 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Heerstraat 25a, 5953GE Reuver
26 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, De Dijcken sectie C nr. 3440
25 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Burgemeester Meuterlaan 2, 5954BK Beesel
22 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, aanleggen in-uitrit en aanbrengen reclame-uiting, Mariastraat Reuver
22 mei 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Juffrouw Hensenlaan 6, 5954CD Beesel
19 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Hoogstraat sectie BSL02 O 26
17 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik Pastoor Vranckenlaan 28 te Reuver
15 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamezuil, Molenveldweg 14, 5953KT Reuver
12 mei 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Sint Jozefweg 64b, 5953JP Reuver
12 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 1f, 5953AA Reuver
11 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor de bestaande garagepoort vervangen door een pui , Vogelsweijde 12, 5953ME Reuver
11 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van de woning , De Kievit 4, 5953TC Reuver
11 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Ouddorp 14b, 5954BD Beesel
9 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gevelaanzicht ( zijde St. Jorisstraat), Monseigneur Theelenstraat 19, 5954AX Beesel
9 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 16 zonnepanelen op de garage/loods , Rijksweg 53, 5953AB Reuver
8 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor herbouw tuinhuis met overkapping, Nieuwstraat 30, 5954CK Beesel
4 mei 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de in-uitrit , Wilhelminalaan 2d, 5953HB Reuver
4 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rooverscamp 5, 5953BH Reuver
1 mei 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Welkensvenweg 6, 5953TP Reuver
28 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een loopbrug, Drakenrijkstraat 3, 5953TR Reuver
28 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning , Sint Jorisstraat 40, 5954AP Beesel
21 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van het gevelaanzicht , Pastoor Rijnderslaan 13a, 5953EP Reuver
20 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuilhut , De Dijcken sectie C nr. 3440
20 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning , Pastoor Vranckenlaan 43a, 5953CM Reuver
19 apr 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Rijksweg 1f, 5953AA Reuver
19 apr 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Welkensvenweg 6, 5953TP Reuver
13 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, Sint Annastraat 27, 5953LR Reuver
13 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van de woning met een constructieve wijziging , Karel Doormanlaan 34, 5953EM Reuver
12 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe ticket-box , Sint Jozefweg 64b, 5953JP Reuver
12 apr 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Mariastraat 3, 5953 NJ Reuver
5 apr 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het woonhuis, Heerstraat 25a, 5953GE Reuver
31 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Offenbekerweg 26, 5953NC Reuver
31 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Pastoor Rijnderslaan 7a, 5953EP Reuver
31 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Parklaan 7, 5953BP Reuver
30 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis met 22 zonnepanelen , Juffrouw Hensenlaan 6, 5954CD Beesel
30 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Beeselseweg 36, 5953GH Reuver
27 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse , Holleweg 7, 5954AT Beesel
24 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren (tijdelijk) van de schuilgelegenheid en overkapping met keramiekoven , Hoogstraat sectie BSL02 O 26
24 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een erker, Rooverscamp 5, 5953BH Reuver
24 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 39, 5953 AA Reuver
24 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 70, 5953HL Reuver
24 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 10, 5953AE Reuver
24 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 54, 5953HL Reuver
24 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 1fUNIT, 5953AA Reuver
23 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voordeurluifel, Hoogstraat 13a, 5954AA Beesel
23 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw bergingen en realiseren dakopbouw, Burgemeester Meuterlaan 2, 5954BK Beesel
17 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 31, 5953AA Reuver
17 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 36, 5953HL Reuver
15 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de in-uitrit , Beeselseweg 36, 5953GH Reuver
13 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbelstaals zwart hekwek met poort , Mariastraat 26b, 5953NL Reuver
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hondentrimsalon aan huis, Keulseweg 70, 5953HL Reuver
9 mrt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sint Annastraat 55, 5953LR Reuver
8 mrt 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Tussen Rijksweg 122 en 124, 5953 AJ Reuver
8 mrt 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Rijksweg 10, 5953AE Reuver

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van percelen kadastraal sectie C 3461, K383 en C2350 gelegen aan de Schellekensbeeksingel 2 te Reuver, aan aangrenzend perceel.
25 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen recht van opstal te vestigen en voorwaardelijke grondverkoop, perceel kadastraal sectie L nummer 655 gelegen aan de Wederikstraat te Reuver, aan woningcorporatie stichting Nester
5 apr 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbesluit tot het onttrekken van het pad aan de Oude Maasweg perceel sectie B nr. 1825 (Maasveld)
15 mrt 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop van een 2-tal kavelvelden, gedeelte van perceel kadastraal sectie A 3411 gelegen aan de Heijackerstraat te Beesel, aan CPO groep.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
17 mei 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Roversheide’
5 apr 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden Beesel (geconsolideerd)’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met het ondersteunen van een inrijdverbod met een fysieke maatregel
7 jun 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met het aanbrengen van een laadvoorziening voor elektrische voertuigen
7 jun 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met het aanbrengen van een laadvoorziening voor elektrische voertuigen
10 mei 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met instellen invalideparkeerplaats op kenteken.
10 mei 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met instellen invalideparkeerplaats op kenteken.
13 apr 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg fietspad