Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
6 sep 2023 Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Beesel 2023 [Controleverordening gemeente Beesel 2023]

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
1 nov 2023 Gemeente Beesel - Bouwkostenindicator 2023
31 aug 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot aanwijzing van contactpersonen voor de Wet open overheid
31 aug 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot aanwijzing van een digitaal kanaal voor het indienen van een verzoek in het kader van de Wet open overheid

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
7 nov 2023 Besluit op Evenement hoek Offenbekerweg Broeklaan

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
16 nov 2023 Ontvangst melding Activiteitenbesluit, Pater Claretstraat 1a, 5953LC Reuver
2 nov 2023 Ontvangst mobiel puinbreken, Rijksweg 47-49, 5953AB Reuver
7 sep 2023 Ontvangst melding aanleg gesloten bodenenergiesysteem, Nieuwstraat 25, 5954CJ Beesel

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
13 sep 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met sportevent Basix bij Manege de Paardenvriend op 30-9-2023
30 aug 2023 Gemeente Beesel – standplaatsvergunning verkoop gladiolen op 2 september 2023 voor de Plus in Reuver en op de Markt in Offenbeek
30 aug 2023 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet in verband met de Smaakmarkt op de Markt in Beesel op 10 september 2023

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
11 okt 2023 Gemeente Beesel - Woonzorgvisie 2023-2033 vastgesteld

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
15 nov 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel [Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Beesel]
8 nov 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel houdende vaststelling van de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Noord-Limburg
4 okt 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Subsidieregeling Innovatiefonds Limburg-Noord

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
18 okt 2023 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Beesel tot actualiseren van het mandaatregister in verband met verkiezingen
4 okt 2023 Mandaatbesluit Subsidieregeling Innovatiefonds Regio Noord-Limburg

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
6 nov 2023 Besluit op Evenementenvergunning regulier, Drakenrijkstraat 3, 5953TR Reuver
5 okt 2023 Besluit op Evenementenvergunning regulier, Drakenrijkstraat 3, 5953TR Reuver

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
27 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van het aanzicht van de voorgevel , Sint Jorisstraat 3, 5954AN Beesel
22 nov 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen van een vrijstaande nultreden woning aan de Ruttencampstraat 23 te Reuver.
22 nov 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen van een vrijstaande nultreden woning aan de Ruttencampstraat 25 te Reuver.
17 nov 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Parklaan 99, 5953BR Reuver
17 nov 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Ruttencampstraat 14, 5954GA Beesel
16 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit , Rijksweg 9a, 5953AA Reuver
14 nov 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Keulseweg 1, 5953HD Reuver
13 nov 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg t.o 151, K 2765-2769-2770 Reuver
10 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning , Parklaan 99, 5953BR Reuver
10 nov 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Schellekensbeeksingel 2, 5953JW Reuver
9 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van levensloopbestendige schuurwoning , Industriestraat 94, 5953LZ Reuver
9 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een extra oprit , Willem Vliegenlaan 29, 5953AM Reuver
6 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor verlenging periode plaatsen opslagtent tot dec. 2024, Sint Jozefweg 68, 5953JP Reuver
2 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, Vossenberg 7, 5954BT Beesel
2 nov 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning , Keulseweg 145, 5953HJ Reuver
2 nov 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 46, 5953HL Reuver
26 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van keerwanden in de tuin , Vossenberg 5, 5954BT Beesel
23 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor en antenne-opstelpunt Vodafone, BSL02 K 2727
20 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Rijksweg 124, 5953AJ Reuver
19 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Mariastraat 59, 59a t/m 59j 5953 NK Reuver
19 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Mariastraat 59, 59a t/m 59j 5953 NK Reuver
16 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor bedrijfswoning wijzigen in plattelandswoning , Keulseweg 145, 5953HJ Reuver
13 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit , Ruttencampstraat 14, 5954GA Beesel
13 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, BSL02 B 3372, nabij Rijksweg 41 Reuver
13 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Aalmoezenier Camplaan 18, 5953CG Reuver
9 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Drakenrijkstraat 3, 5953TR Reuver
5 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Markt 13, 5954BH Beesel
5 okt 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Markt 13, 5954BH Beesel
29 sep 2023 Beschikking niet vergunning- of ontheffingplichtig, diverse locaties in gemeente Beesel
28 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Julianastraat 1, 5953HS Reuver
25 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sint Gerardusstraat 6, 5953HC Reuver
22 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen in-uitrit , Aalmoezenier Camplaan 18, 5953CG Reuver
21 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk , Rijksweg 41, 5953AA Reuver
21 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning het het realiseren van een overkapping , Rijksweg 101, 5953AD Reuver
21 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de winkel tot 3 appartementen en 4 studio's , Keulseweg 1, 5953HD Reuver
18 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 171, 5953HJ Reuver
14 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenschuilstal , Keulseweg t.o 151, K 2765-2769-2770 Reuver
14 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning , Schellekensbeeksingel 2, 5953JW Reuver
11 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van en fietsenstalling/berging , Mariastraat 57, 5953NK Reuver
8 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Burgemeester Janssenstraat 1c, 5954BN Beesel
8 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sint Annastraat 31, 5953LR Reuver
7 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en wijzigen kozijnen van een gemeentelijk monument , Burgemeester Janssenstraat 1c, 5954BN Beesel
4 sep 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Heerstraat 25a, 5953GE Reuver
1 sep 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Sint Annastraat 31, 5953LR Reuver
31 aug 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sectie C nr. 634 thv ( tegenover) Rijksweg 122
30 aug 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Monseigneur Theelenstraat 19, 5954AX Beesel
30 aug 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Gouverneur van Hövelllaan 29d, 5953CT Reuver
28 aug 2023 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Sint Gerardusstraat 6, 5953HC Reuver

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
25 okt 2023 Gemeente Beesel- Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van perceel kadastraal sectie A 3299 gelegen aan de Hoogstraat 3 te Beesel, aan eigenaar van aangrenzend perceel.
25 okt 2023 Gemeente Beesel- Bekendmaking voorgenomen grondruil, gedeelte van perceel kadastraal sectie A 3299 gelegen aan de Hoogstraat te Beesel, met eigenaar van aangrenzend perceel.
18 sep 2023 Bekendmaking van de gemeente Niederkrüchten (D) over de opstelling en terinzagelegging van de 61e wijziging van het bestemmingsplan "Militair terrein Elmpt"
6 sep 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van perceel kadastraal sectie K 45 en K 2933 gelegen aan de Welkensvenweg te Reuver t.b.v. het plaatsen van een netwerkkast.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
16 nov 2023 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Juffrouw Hensenlaan 2 en 2a, Beesel’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
25 okt 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met ten behoeve van Kiss & Ride voorziening
9 okt 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Heerstraat en Mariastraat te Reuver
18 sep 2023 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met instellen invalideparkeerplaats op kenteken.