Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023 [Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beesel 2023]
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023]
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening reinigingsheffingen gemeente Beesel 2023]
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2023 [Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Beesel 2023]
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Beesel 2023 [Verordening rioolheffing gemeente Beesel 2023]
28 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2023 [Legesverordening gemeente Beesel 2023]
14 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Beesel [Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Beesel]

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
27 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 193, 5953HJ Reuver

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2023 Ontvangst Melding Activiteitenbesluit, Willem Vliegenlaan 22, 5953 AM Reuver

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
1 dec 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging vastgestelde wijzigingsplan
30 nov 2022 Gemeente Beesel - tijdelijke ontheffing art. 35 Alcoholwet voor een Kerstmarkt op het plein voor de kerk in Offenbeek op 10 en 11 december 2022

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
14 dec 2022 Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van het Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Beesel

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
16 nov 2022 Mandaat/Volmachtsbesluit aanbesteding applicatie RMC leerplicht
9 nov 2022 Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Beesel tot het vaststellen van een nieuw mandaatregister

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een trekkershut/pipowagen t.b.v. nacht(vis)recreatie, Rijksweg 1f, 5953AA Reuver
30 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor een verlenging van de periode tijdelijke woonunit, Rijksweg 1fUNIT, 5953AA Reuver
30 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor binnentuin verbouwen in ijskeuken , Keulseweg 54, 5953HL Reuver
27 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning van rechtswege realiseren woning in voormalige bakkerij Pastoor Rijnderslaan 13a 5953 EP Reuver
20 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sint Jozefweg 68, 5953JP Reuver
16 jan 2023 Bekendmaking terinzagelegging omgevingsvergunning bouwen van een vrijstaande woning aan de Mariastraat 3 te Reuver
13 jan 2023 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Bergerhofweg 1, 5953 NR Reuver
13 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Meerlebroek kadaster BSL02 P 193
13 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Fatimahof 6, 5953 JT Reuver
12 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 34 zonnepanelen op het dak , Rijksweg 10, 5953AE Reuver
12 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Hoendercamp 5, 5953DD Reuver
12 jan 2023 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Heerstraat sectie B nr. 3894 ( tussen spoorwegovergang en nr. 4)
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verrichten van werkzaamheden ( vellen bomen) ter voorbereiding voor de aanleg van een snelfietspad tussen Rijksweg 122 en 124, 5953 AJ Reuver
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad , Sint Annastraat 55, 5953LR Reuver
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van de woning , Keulseweg 166, 5953HP Reuver
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een naaldboom , Sint Jorisstraat 38, 5954AP Beesel
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor verruimen grootte verkoop winkel, Keulseweg 28, 5953HK Reuver
5 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning en het aanleggen van een in-uitrit , Oppe Brik 26 ( kavel 34) . 5953 PB Reuver
2 jan 2023 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Hoogstraat sectie O nr. 27
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Oppe Brik 2 ( kavel 9) , 5953 PB Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, De Dijcken 2, 5953JM Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Parklaan 74, 5953BV Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Oppe Brik 2 ( kavel 9) , 5953 PB Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Pastoor Vranckenlaan 7-9, 5953CM Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Vogelsweijde 17, 5953ME Reuver
27 dec 2022 Termijnverlenging Omgevingsvergunning, Drakenrijkstraat 3, 5953 TR Reuver
23 dec 2022 Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Ruttencampstraat 16, 5954GA Beesel
22 dec 2022 Aanvraag Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning , Tuindersweg 1, 5953TD Reuver
16 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit , Schinderspark 8, 5953 BG Reuver
16 dec 2022 Besluit op Omgevingsvergunning regulier Krommenhoek 3a, 5953JV Reuver
15 dec 2022 Aanvraag Omgevingsvergunning voor verlenging van de noodwoning, Burg Janssenstraat 54, 5954BR Beesel
15 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinhuisje, Offenbekermarkt 11, 5953LA Reuver
15 dec 2022 Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamebord, Rijksweg 39, 5953 AA Reuver
14 dec 2022 Aanvraag Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen bedrijfspand kadastraal bekend gemeente Beesel C 2852
8 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor een overkapping / carport, Hoogstraat 72, 5954AD Beesel
8 dec 2022 Ontvangst melding overig, BSL02 N 218
8 dec 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 127, 5953HH Reuver
7 dec 2022 Termijnverlenging omgevingsvergunning, BSL02 P 193
2 dec 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier Mariastraat 3 , 5953 NJ Reuver
1 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand in 2 appartementen voor Pastoor Vranckenlaan 26, 5953CP Reuver
1 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van het besluit 2022-004602 voor het tijdelijk plaatsen van een tent tbv opslag Sint Jozefweg 68, 5953JP Reuver
1 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een berging naar logiesfunctie, Keulseweg 193, 5953HJ Reuver
30 nov 2022 Termijnverlenging omgevingsvergunning, Heerstraat ongenummerd (nabij B 3894)
28 nov 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Bergerhofweg 4, 5953NR Reuver
25 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame-uitingen, Rijksweg 20a, 5953AE Reuver
25 nov 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Juffrouw Hensenlaan 4, 5954CD Beesel
25 nov 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Sint Jozefweg 33, 5953JL Reuver
25 nov 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier, Keulseweg 158, 5953HN Reuver
23 nov 2022 Ontvangst melding activiteitenbesluit, Mariastraat 20 Reuver
23 nov 2022 Ontvangst melding activiteitenbesluit, Hoverheide 1, 5953TV Reuver
21 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Waterloseweg 5, 5954NX Beesel
21 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van en wand in de vleermuiszolder, Keulseweg 36, 5953HL Reuver
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, Fatimahof 6, 5953 JT Reuver
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal, Bergerhofweg 1, 5953 NP Reuver
17 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gevelaanzicht, Acacialaan 5, 5953 KH Reuver
11 nov 2022 Ontvangst mobiele puinbreker melding, Bergerhofweg 1, 5953NR Reuver
11 nov 2022 Besluit op omgevingsvergunning regulier bijgebouw verbouwen in 2 wooneenheden Heldens vd Mortellaan 15 en 15a in 5954 CM Beesel
10 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/realiseren van in totaal 3 appartementen, Pastoor Vranckenlaan 7-9, 5953CM Reuver
10 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, Parklaan 74, 5953BV Reuver
10 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de bestaande situatie ( opslag, erfverharding en schuilgelegenheid) , Hoogstraat sectie O nr, 27 in Beesel
10 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, Vogelsweijde 17, 5953ME Reuver
7 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit Keulseweg 127, 5953HH Reuver
4 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren/bouwen van een speelkasteel, Drakenrijkstraat 3, 5953 TR Reuver
4 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) plaatsen van een woonunit, Oppe Brik 2 ( kavel 9) , 5953 PB Reuver
3 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-uitrit Ruttencampstraat 16, 5954GA Beesel
3 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, De Dijcken 2, 5953JM Reuver
3 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een in-uitrit, Oppe Brik 2 ( kavel 9) 5953 PB Reuver
3 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een in-uitrit, Broeklaan 105-N01, 5953 NA Reuver
1 nov 2022 Ontvangst melding activiteitenbesluit, Bergerhofweg 9 Reuver

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Beesel 2023-2026
14 dec 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, perceel kadastraal sectie B 3676 gelegen aan de Pastoor Vranckenlaan te Reuver, aan aangrenzend perceel.
30 nov 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van perceel kadastraal sectie K 1487 gelegen aan de Heyencamp 1 te Reuver, aan aangrenzend perceel.
30 nov 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van perceel kadastraal sectie L 178 gelegen aan de Heerstraat 9 te Reuver, aan aangrenzend perceel.
30 nov 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking voorgenomen grondverkoop, gedeelte van perceel kadastraal sectie K 3140 gelegen aan de Keulseweg 50 te Reuver, aan aangrenzend perceel.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
30 nov 2022 Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Heijackerstraat (ong.), Beesel’
21 nov 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning bouwen van een vrijstaande woning aan de Mariastraat 3 te Reuver
9 nov 2022 Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging omgevingsvergunning nieuwbouw loods aan de Krommenhoek 7 te Reuver

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
30 nov 2022 Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening op meerdere locaties in de Gemeente Beesel