Beschikkingen | aanvraag

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beschikkingen | aanvraag
PublicatiedatumBekendmakingBron
20 feb 2019Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Past. Vranckenlaan 34 in ReuverGemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Den Roover 19 in ReuverGemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Vossenberg 11 in BeeselGemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouw appartementencomplex Oppe Brik in ReuverGemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Walsbergweg 18 in BeeselGemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Vossenberg 11b in BeeselGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Bussereindseweg 42 in BeeselGemeenteblad
30 jan 2019Gemeente Beesel - Tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning voor uitbreiding visvijver Roversheideplas aan de Sebastopol 1 in ReuverGemeenteblad
30 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Vossenberg 11c in BeeselGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning De Kievit 8 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Kerstenbergweg 6 in BeeselGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 39 in BeeselGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Ronkenstein 8 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Heijackerstraat 23a in BeeselGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Dreessencampstraat 29 in BeeselGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning bouw appartementencomplex Oppe Brik in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning oprichten/bouwen van een winkel met 18 appartementen Past. Vranckenlaan 34 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Drakenrijkstraat 3 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 17 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Lommerbergen 1 in ReuverGemeenteblad
27 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning oprichten woning Pastoor Vranckenlaan 106 in Reuver.Gemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woning en aanleggen in- uitrit Kesselseweg 24 in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning oprichten woning en aanleggen in- uitrit St. Annastraat 52 in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen en vervangen hekwerk Walsberg 1 in BeeselGemeenteblad
12 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning kappen van 23 hemelbomen gelegen aan de Burgemeester Claessenstraat in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning in- uitrit Leewerveltweg 43 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning kapsalon aan huis Ronkenstein 8 in ReuverGemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
PublicatiedatumBekendmakingBron
20 feb 2019Gemeente Beesel - wijziging mandaat- en (vol)machtigingsregisterGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - onttrekking van de spoorwegovergang aan de Rayerveldweg aan het openbaar verkeerGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Bouwkostenindicator 2019Gemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - bekendmaking aanwijzing toezichthouderGemeenteblad
31 jan 2019Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 BeekdaelenBlad gemeenschappelijke regeling
31 jan 2019Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat heffingsambtenaar Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2019 BeekdaelenBlad gemeenschappelijke regeling
30 jan 2019Gemeente Beesel - aanpassing mandaatregister in verband met wijziging van de organisatiestructuurGemeenteblad
30 jan 2019Gemeente Beesel – bekendmaking aanwijzing toezichthoudersGemeenteblad
21 jan 2019Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling HeffenBlad gemeenschappelijke regeling
27 dec 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar BsGW 2019Blad gemeenschappelijke regeling
28 nov 2018Gemeente Beesel - wijziging mandaat- en (vol)machtigingsregisterGemeenteblad
27 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) houdende regels omtrent mandaatBlad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen | afhandeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beschikkingen | afhandeling
PublicatiedatumBekendmakingBron
20 feb 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit, afsluiting Raadhuisplein in Reuver in verband met de weekmarkt op 1 maart 2019Gemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kerstenbergweg 6 in BeeselGemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit afsluiting gedeelte Pastoor Vrankenlaan in Reuver tijdens VastelaovendGemeenteblad
20 feb 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit afsluiting ged. Pastoor Vranckenlaan tot aan de Rijksweg in Reuver op 5 maart 2019Gemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement Fancy Fair/voorjaarskermis op 13 april 2019 in BeeselGemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement koningsmarkt op het plein van BS Bösdael op 27 april 2019Gemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Keulseweg 36 in ReuverGemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Past. Vranckenlaan 106 in ReuverGemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Evenementvergunning Vastelavond van 1 tot en met 5 maart 2019Gemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Loterijvergunning Jong Nederland Beesel 8, 9 en 10 april 2019Gemeenteblad
13 feb 2019Gemeente Beesel - Ontheffing art. 35 Drank en Horecawet in verband met de Fancy Fair/voorjaarskermis op 12 en 13 april 2019Gemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement grote optocht tijdens carnaval op 5 maart 2019 in BeeselGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 21 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Dr. Nolensstraat 10 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Klaverstraat 8 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Dopheistraat 9 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Keramiekstraat 13 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal De Beuckelen 1a in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met de carnavalsoptocht op 5 maart 2019 in BeeselGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met de kinderoptocht carnaval op 1 maart 2019 in BeeselGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Melding Activiteitenbesluit veranderen van een bedrijf op de locatie Rijkel 32 in BeeselGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Pr. Christinalaan 21 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Heerstraat 28 in ReuverGemeenteblad
6 feb 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement kinderoptocht tijdens carnaval op 1 maart 2019 in BeeselGemeenteblad
30 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning St. Annastraat 52 in ReuverGemeenteblad
30 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Drakenrijkstraat 3 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Beoordeling M.E.R.-plicht Mariastraat 32 Reuver in verband met het uitbreiden van een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van stalen productenGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Julianastraat 17 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Kesselseweg 24 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Lommerbergen 1 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Walsbergweg 1 in BeeselGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Dreessencampstraat 29 in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met carnavalsoptochten op 3 en 4 maart in ReuverGemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement kinderoptocht en grote optocht tijdens carnaval op 3 en 4 maart 2019Gemeenteblad
23 jan 2019Gemeente Beesel - Melding klein evenement 5 kofferbakverkopen op evenemententerrein de Paardevriend op 21 april, 30 mei, 7 juli, 4 augustus en 1 september 2019Gemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning kappen van 23 bomen Burg. Claessenstraat in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen Meidoornlaan10 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Burg. Moorenstraat 18 in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Gemeente Beesel - Melding Activiteitenbesluit veranderen van een bedrijf op de locatie Mariastraat 26a in ReuverGemeenteblad
16 jan 2019Beschikking maatwerkvoorschrift Wet milieubeheer Mariastraat 26a in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het slopen van een schuurtje en verwijderen van asbesthoudend materiaal Pr. Christinalaan 21 in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Klaproosstraat 8 in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal (kruipluik) Heyencamp 51 in Reuver.Gemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning plaatsen terrasoverkapping Ben Verstappensingel 19 in ReuverGemeenteblad
19 dec 2018Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Pastoor Vranckenlaan 28 in ReuverGemeenteblad
12 dec 2018Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning restauratiewerkzaamheden (kerkgebouw) Kerkplein 2 in BeeselGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten De Kievit 7 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Muiterdijk 7 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende dakbeschot Bussereindseweg 41 in BeeselGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en slopen schuur Rijkel 21 in BeeselGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met de Kerstmarkt in Beesel op 9 december 2018Gemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning oprichten woning Kesselseweg 35a in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning aanleggen in- uitrit Leewerveltweg 43 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Vergunning art. 3 Drank- en Horecawet voor Mert 4 in BeeselGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal Oude Schans 40 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen Jan Steenstraat 37 in ReuverGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - melding klein evenement Kerstmarkt op 9 december Markt BeeselGemeenteblad
5 dec 2018Gemeente Beesel - melding klein evenement Oud en Nieuw vieren in kantine sportpark De Solberg op 31 december 2018Gemeenteblad
28 nov 2018Gemeente Beesel - Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van de woningen Pater Regoutlaan 22 en 24 in ReuverGemeenteblad

Verordeningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen
PublicatiedatumBekendmakingBron
13 feb 2019Bouwverordening Beesel 2019Gemeenteblad
23 jan 2019Besluit tot wijziging van de CAR-UWO gemeente BeeselGemeenteblad
9 jan 2019Besluit tot wijziging van de CAR-UWO gemeente BeeselGemeenteblad
27 dec 2018Derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Beesel 2013Gemeenteblad
27 dec 2018Verordening op de heffing en invordering van leges Beesel 2019Gemeenteblad
27 dec 2018Verordening tarieven leges Beesel 2019Gemeenteblad
27 dec 2018Verordening tarieven lijkbezorging Beesel 2019Gemeenteblad
27 dec 2018Verordening tarieven onroerendezaakbelasting Beesel 2019Gemeenteblad
27 dec 2018Verordening Jeugdhulp Gemeente BeeselGemeenteblad
27 dec 2018Verordening Starterslening gemeente Beesel 2018Gemeenteblad
27 dec 2018Besluit tot wijziging van de CAR-UWO gemeente BeeselGemeenteblad

Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
PublicatiedatumBekendmakingBron
6 feb 2019Gemeente Beesel - Tervisielegging ontwerp Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied BeeselStaatscourant
9 jan 2019Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’Staatscourant

Overig

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overig
PublicatiedatumBekendmakingBron
6 feb 2019Gemeente Beesel - onttrekking van de spoorwegovergang aan de Rayerveldweg aan het openbaar verkeerStaatscourant

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
PublicatiedatumBekendmakingBron
6 feb 2019Gemeente Beesel - Tervisielegging ontwerp Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied BeeselGemeenteblad
9 jan 2019Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’Gemeenteblad

Vergunningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Vergunningen
PublicatiedatumBekendmakingBron
30 jan 2019Gemeente Beesel - Tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning voor uitbreiding visvijver Roversheideplas aan de Sebastopol 1 in ReuverStaatscourant
23 jan 2019Gemeente Beesel - Beoordeling M.E.R.-plicht Mariastraat 32 Reuver in verband met het uitbreiden van een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van stalen productenStaatscourant

Beleidsregels

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregels
PublicatiedatumBekendmakingBron
27 dec 2018Gemeente Beesel - Subsidieregeling cultuurverenigingenGemeenteblad
12 dec 2018Gemeente Beesel - Subsidieregeling ouderenverenigingenGemeenteblad